Giảm thiểu làm việc ngoài giờ với tự động hóa

Với tính năng theo dõi sự cố linh hoạt và dễ sử dụng của chúng tôi, tự động hóa email, thiết lập quy tắc để kích hoạt cập nhật, sử dụng webhook để kết nối với ứng dụng bên thứ ba và soạn chức năng tùy chỉnh để thực hiện những hành động mong muốn. Đừng chỉ đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, hãy làm nhiều hơn thế bằng cách tự động hóa thỏa thuận cấp độ dịch vụ của bạn.

Thông báo

Kích hoạt gửi email cho người dùng để thông báo về nhiều sự kiện như khi một sự cố được tạo, được gán hoặc được giải quyết. Bạn chỉ cần tạo mẫu thông báo cho sự cố, vậy là xong. 

Automation

Quy tắc công việc

Xây dựng thư viện quy tắc để tự động thực hiện một loạt các hành động như thay đổi mức độ nghiêm trọng của sự cố hoặc gán sự cố cho người dùng. Bạn chỉ cần xác định thời gian kích hoạt quy tắc là xong.

Business Rules

Webhook

Bạn muốn nhận thông báo khi một sự cố được tăng lên cấp cao nhất hoặc khi sự cố chưa được giải quyết dù đã quá thời hạn? Gửi thông báo SMS, đưa một tin nhắn vào Slack hoặc thông báo cho bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào với Webhook. Chỉ cần cấu hình quy tắc cho thời gian gọi webhook là xong.

Webhooks

Chức năng tùy chỉnh

Đôi khi, một thông báo thôi thì chưa đủ. Ví dụ: khi một sự cố được tăng lên cấp cao nhất, bạn có thể muốn gán tự động sự cố đó cho quản lý, thông báo cho quản lý qua SMS, thêm bình luận vào sự cố và gửi email cho khách hàng để thông báo sự cố đang được giải quyết. Chức năng tùy chỉnh cho phép bạn tự động hóa thông báo, gọi webhook và thực hiện một logic bất kỳ khi quy tắc được kích hoạt.

Custom fuctions