Giảm thiểu làm việc ngoài giờ với tự động hóa

Với mô-đun theo dõi sự cố linh hoạt và dễ sử dụng của chúng tôi, bạn có thể tự động hóa email, thiết lập quy tắc để kích hoạt các bản cập nhật, sử dụng webhook để kết nối với các ứng dụng bên thứ ba và soạn hàm tùy chỉnh để thực hiện những hành động mong muốn. Đừng chỉ đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, hãy làm nhiều hơn thế bằng cách tự động hóa cam kết chất lượng dịch vụ của bạn.

bắt đầu

Theo dõi sự cố tự động - Zoho Projects

Thông báo

Kích hoạt email gửi đến người dùng để thông báo về nhiều sự kiện như khi một sự cố được tạo, được gán hoặc được giải quyết. Bạn có thể thiết lập mẫu thông báo cho các sự cố của mình theo nhu cầu của tổ chức.

Thông báo

Quy tắc công việc

Xây dựng thư viện quy tắc để tự động thực hiện một loạt các hành động như thay đổi mức độ nghiêm trọng của sự cố hoặc gán sự cố cho người dùng. Bạn chỉ cần xác định khi nào các quy tắc sẽ được kích hoạt là xong!

Quy tắc công việc

Webhook

Bạn muốn nhận thông báo khi một sự cố được tăng cấp hoặc khi sự cố chưa được giải quyết dù đã quá thời hạn? Cấu hình quy tắc để gửi tin nhắn SMS, đẩy tin nhắn vào Slack hoặc chuyển tiếp thông báo đến bất kỳ ứng dụng nào của bên thứ ba với sự trợ giúp của Webhook.

Webhook

Chức năng tùy chỉnh

Khi một sự cố được tăng lên cấp cao nhất, bạn có thể muốn gán tự động sự cố đó cho quản lý, thông báo cho quản lý qua tin nhắn SMS, thêm bình luận vào sự cố và thông báo cho khách hàng rằng sự cố đang được giải quyết. Chức năng tùy chỉnh cho phép bạn tự động hóa những thông báo như vậy, gọi webhook và thực hiện một logic bất kỳ khi quy tắc được kích hoạt.

Chức năng tùy chỉnh

SLA

Ký hợp đồng với khách hàng về mức độ dịch vụ mà bạn cung cấp bằng cách xác định quy tắc cho sự cố: khi nào sự cố cần được tăng cấp và tăng cấp lên ai cùng mục tiêu về tốc độ giải quyết sự cố. Luôn cập nhật thông tin cho khách hàng của bạn và đảm bảo các cam kết của bạn không bao giờ bị phá vỡ bằng cách thiết lập mức tăng cấp kịp thời.

SLA