Thông báo về việc thay đổi giá

Kể từ khi thành lập cách đây 25 năm, việc cung cấp cho bạn giá trị vượt trội là một phần cốt lõi trong chiến lược định giá và sản phẩm của chúng tôi. Trong những năm qua, chúng tôi không ngừng bổ sung các sản phẩm và tính năng mới vào danh mục sản phẩm, đồng thời tiếp tục đầu tư sâu rộng hơn nữa vào cơ sở hạ tầng toàn cầu và cam kết dịch vụ của mình.

Chúng tôi đã thực hiện những khoản đầu tư này và quản lý chi phí đầu vào ngày càng tăng bằng cách giám sát mọi khoản chi tiêu và thúc đẩy bản thân nâng cao năng suất, thay vì đẩy gánh nặng chi phí này lên khách hàng. Giờ đây, để duy trì và cải thiện sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn, chúng tôi phải đưa ra lựa chọn khó khăn là tăng giá.


Kể từ ngày 5 tháng 4 năm 2021, chúng tôi sẽ tăng giá của hầu hết các sản phẩm và bạn sẽ thấy giá được cập nhật trên tất cả các trang biểu giá. Sau đây là những tác động đến bạn:

Gói đăng ký hiện có: Mức giá thay đổi sẽ không áp dụng trong tháng hiện tại hoặc kỳ thanh toán hiện hành cho tới khi gia hạn vào hoặc trước ngày 17 tháng 1 năm 2022.

Gói đăng ký mới: Nếu bạn đã đăng ký dùng thử sản phẩm trước ngày 5 tháng 4 năm 2021, chúng tôi sẽ duy trì mức giá hiện tại, với điều kiện bạn hoàn thành việc mua hàng vào hoặc trước ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Trong một trong hai trường hợp trên, nếu giá mới dẫn đến mức tăng hơn 15% trên hóa đơn trước của bạn, hóa đơn gia hạn của bạn sẽ chỉ tăng cố định 15%.

Mọi sản phẩm Zoho khác mà bạn đăng ký vào hoặc sau ngày 5 tháng 4 năm 2021 đều sẽ được áp dụng mức giá mới như đã nêu trên trang sản phẩm.

Mặc dù không có sự tăng giá nào được hoan nghênh, nhưng chúng tôi tự tin rằng các sản phẩm của chúng tôi vẫn sẽ nằm trong số những sản phẩm có giá cả phải chăng nhất trên thị trường mà không ảnh hưởng đến các tính năng và khả năng.

Chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ của bạn và hy vọng sẽ được phục vụ bạn trong nhiều năm tới.

Bạn là khách hàng hiện tại của Zoho hay đang sử dụng gói Miễn phí/Dùng thử?

Các câu hỏi có thể được đặt ra

 • Tôi là khách hàng hiện tại. Giá hiện tại, giá nâng cấp và giá sản phẩm mới của tôi sẽ thay đổi như thế nào?

  Tất cả khách hàng hiện tại, bất kể theo hợp đồng hàng tháng hay hàng năm, sẽ thấy hóa đơn của họ tăng 15% kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2022. (Nếu giá mới cho các lựa chọn sản phẩm cụ thể của bạn dẫn đến mức tăng hóa đơn dưới 15%, chúng tôi sẽ áp dụng mức giá này.) Họ sẽ không thấy bất kỳ sự tăng giá nào cho đến ngày này. Họ cũng có thể thêm người dùng mới hoặc nâng cấp lên các phiên bản khác của sản phẩm mà họ đã có, ở mức giá hiện tại, cho đến ngày này. Những khách hàng hiện tại đăng ký sản phẩm hoặc gói đăng ký Zoho mới trước ngày 5 tháng 4 năm 2021 và hoàn tất giao dịch mua vào hoặc trước ngày 30 tháng 4 năm 2021 sẽ được hưởng mức giá hiện tại. Việc đăng ký và dùng thử các sản phẩm bổ sung vào hoặc sau ngày 5 tháng 4 năm 2021 sẽ được áp dụng mức giá niêm yết mới.

 • Có thời gian gia hạn cho khách hàng vẫn đang trong giai đoạn dùng thử sản phẩm miễn phí và đang trong quá trình đánh giá không?

  Có. Những khách hàng đã đăng ký với Zoho (nghĩa là đã đăng ký trên một trong các website của chúng tôi) trước ngày 5 tháng 4 năm 2021 và vẫn đang dùng thử sản phẩm sẽ vẫn có tùy chọn mua với giá cũ, miễn là họ hoàn tất giao dịch mua vào hoặc trước ngày 30 tháng 4 năm 2021. Chúng tôi muốn giữ nguyên mức giá bạn đã thấy khi đăng ký hoặc bắt đầu dùng thử với chúng tôi. Tương tự, đối với tất cả các khách hàng tiềm năng hiện đang trong quá trình đánh giá và chưa mua hàng, chúng tôi sẽ áp dụng mức giá hiện tại với điều kiện họ hoàn tất giao dịch mua vào hoặc trước ngày 30 tháng 4 năm 2021.

 • Những quốc gia và khu vực nào sẽ thấy giá thay đổi?

  Việc thay đổi giá áp dụng cho tất cả các khu vực và khu vực địa lý trên toàn cầu, ngoại trừ Châu Phi, Nam Mỹ, Mỹ La-tinh, Trung Quốc và Nhật Bản. Các khu vực và quốc gia được miễn trừ sẽ không thấy tăng giá tại thời điểm này.

 • Chúng tôi có dự kiến sẽ còn nhiều lần thay đổi giá nữa trong tương lai gần không?

  Tại thời điểm này, chúng tôi không có kế hoạch sẽ thay đổi giá thêm nữa.

 • Là khách hàng hiện tại, tôi hiểu rằng mức giá của mình vẫn chưa thay đổi. Điều gì xảy ra nếu hợp đồng của tôi hết hạn từ thời điểm hiện tại đến ngày 17 tháng 1 năm 2022 và tôi chọn gia hạn? Tôi có thể giữ nguyên mức giá hiện tại của mình trong suốt thời hạn của hợp đồng mới không? Ngoài ra, điều này có áp dụng cho hợp đồng nhiều năm không?

  Bất kỳ khách hàng nào gia hạn hợp đồng hiện tại vào hoặc trước ngày 16 tháng 1 năm 2022 sẽ được giữ nguyên mức giá hiện tại của họ trong thời hạn của hợp đồng đã gia hạn, miễn là thời hạn đó ngắn hơn hoặc bằng một năm. Sau thời gian này, mức tăng 15% sẽ được áp dụng. Bất kỳ khách hàng nào ký hợp đồng nhiều năm vào hoặc trước ngày 16 tháng 1 năm 2022 sẽ được giữ nguyên mức giá hiện tại của họ trong năm đầu tiên của hợp đồng nhiều năm. Khi hết năm đầu tiên của hợp đồng, thời hạn còn lại của hợp đồng sẽ được đánh giá theo mức giá tăng.

  Bất kỳ khách hàng nào chấm dứt hợp đồng hiện tại sớm, trước khi hết thời hạn hợp đồng, sẽ không được giữ nguyên mức giá hiện tại và chỉ có thể gia hạn với mức giá mới.

 • Tôi là khách hàng hiện tại nhưng gói đăng ký của tôi đã bị hủy. Tôi sẽ phải trả mức giá nào khi kích hoạt lại sau ngày 5 tháng 4 năm 2021?

  Nếu gói đăng ký của bạn đã bị hủy vì bất kỳ lý do gì (ví dụ: thẻ tín dụng hết hạn) và nếu đã quá thời gian gia hạn 15 ngày sau ngày gia hạn gói đăng ký và bạn kích hoạt lại gói đăng ký đó thì mức giá mới sẽ có hiệu lực ngay khi kích hoạt lại. Zoho có gửi nhiều lời nhắc cho khách hàng để tránh tình trạng gián đoạn dịch vụ.

 • Tại sao một số khu vực được miễn trừ?

  Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là triển khai thay đổi giá trên toàn cầu nhưng chúng tôi đã miễn trừ một số khu vực dựa trên điều kiện kinh tế và mức giá địa phương.

 • Khách hàng có thể sử dụng tín dụng đã kiếm được hiện có trong ví để nâng cấp không?

  Nếu có các khoản tín dụng từ chương trình khuyến mại hoặc kiếm được, họ có thể sử dụng để nâng cấp lên phiên bản hoặc gói mới, với điều kiện tín dụng của họ chưa hết hạn.

  Nếu có tín dụng từ lượt giới thiệu hoặc tín dụng dành cho công ty khởi nghiệp, họ có thể sử dụng để thanh toán cho khoản tăng giá 15% sau ngày 17 tháng 1 năm 2022, với điều kiện tín dụng của họ chưa hết hạn.

  Để biết thêm chi tiết, hãy gửi email cho chúng tôi qua wallet@zohocorp.com