Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ công việc của bạn

Bộ phần mềm độc đáo và mạnh mẽ để điều hành toàn bộ doanh nghiệp được mang đến cho bạn từ một công ty có tầm nhìn dài hạn để chuyển đổi cách thức bạn làm việc.

 
Gói

Điều hành toàn bộ doanh nghiệp của bạn với hơn 45 ứng dụng tích hợp. Với Zoho One, bạn có thể quản lý, kết nối và tự động hóa các quy trình kinh doanh trong toàn bộ tổ chức của mình. Trải nghiệm hệ điều hành dành cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm
  
Gói

CRM Plus

Nền tảng trải nghiệm khách hàng hợp nhất.

Tìm hiểu thêm

Finance Plus

Nền tảng tài chính hợp nhất cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Creator Plus

Nền tảng để chuyển đổi số và tự động hóa.

Tìm hiểu thêm

Workplace

Tất cả các công cụ làm việc trong một bộ tích hợp.

Tìm hiểu thêm

People Plus

Nền tảng nhân sự hợp nhất.

Tìm hiểu thêm

IT Management

Chúng tôi giúp bạn điều chỉnh CNTT cho phù hợp với doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Marketing Plus

Nền tảng tiếp thị hợp nhất.

Tìm hiểu thêm
Tất cả ứng dụng của Zoho

Kinh doanh Tiếp thị

Cung cấp cho đội ngũ kinh doanh một bộ ứng dụng hoàn hảo để giúp chốt nhiều giao dịch kinh doanh hơn trong thời gian ngắn hơn.

Dịch vụ khách hàng

Cung cấp cho nhóm dịch vụ các công cụ và ngữ cảnh phù hợp cần thiết để mang lại thành công cho từng khách hàng.

Nhân sự

Tập trung vào đội ngũ nhân viên của bạn trong khi các ứng dụng của chúng tôi giúp bạn tự động hóa các quy trình nhân sự.

Quản lý CNTT bảo mật

Luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi cần với các ứng dụng giúp doanh nghiệp của bạn tương tác với họ.

Giải pháp tùy chỉnh

Đơn giản hóa quy trình kinh doanh phức tạp với các ứng dụng giúp công việc của đội ngũ bạn trở nên dễ dàng hơn.

Tài chính

Giải quyết các khó khăn của kế toán doanh nghiệp bằng bộ ứng dụng tài chính hoàn hảo của chúng tôi trên điện toán đám mây.

Business Intelligence

Tăng thêm sức mạnh cho doanh nghiệp của bạn bằng thông tin chuyên sâu với nền tảng business intelligence và phân tích tự phục vụ hiện đại của chúng tôi.

Tài nguyên mùa COVID-19

Hỗ trợ sáng kiến và tài nguyên làm việc từ xa để giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tìm hiểu thêm
Đối tác của Zoho

Zoho hợp tác với VAR, MSP, SI, chuyên gia tư vấn và đối tác công nghệ hàng đầu.

Tìm hiểu thêm
Developer

Xây dựng và bán tiện ích mở rộng cho các sản phẩm Zoho.

Tìm hiểu thêm
Marketplace

Cài đặt tiện ích mở rộng để thêm tính năng mới cho các sản phẩm Zoho.

Tìm hiểu thêm