Quản lý hiệu suất tốt nhất 

Nhân viên chính là những người thúc đẩy doanh nghiệp của bạn phát triển. Đánh giá của bạn càng phong phú thì hiệu suất của nhân viên càng được cải thiện tốt hơn. Với Zoho People bạn sẽ có một hệ thống phản hồi 360 độ liên tục và đánh giá nhân viên bằng các phương pháp đánh giá hiệu suất tùy chỉnh.

Xem video

Đăng kí miễn phí

Phản hồi 360 độ

Nhận xét đánh giá không nên chỉ thực hiện một lần một năm. Hãy để nhân viên đánh giá các đồng nghiệp của mình và được các đồng nghiệp khác đánh giá trong suốt năm. Nhờ đánh giá lẫn nhau giữa các nhân viên, các nhà quản lý có thể nhanh chóng hiểu rõ từng thành viên trong công ty. Ngoài ra, nếu nhân viên không muốn tiết lộ danh tính, họ có thể chọn đưa ra phản hồi ẩn danh.

Nhận thông tin của mỗi người

Các nhân viên thực hiện một số dự án trong một năm nhất định. Phản hồi nhiều cấp nghĩa là kể cả những người ngoài nhóm điều hành cũng có thể đưa ra ý kiến của họ, giúp người đánh giá hiểu rõ hơn về kỹ năng và hiệu suất của nhân viên mình.

Thiết lập mục tiêu để đạt mức tăng trưởng

Đặt mục tiêu rõ ràng sẽ giúp thúc đẩy các cá nhân và tổ chức nỗ lực hết sức. Với Zoho People, nhân viên, quản trị viên hoặc người quản lý có thể đặt ra các mục tiêu và theo dõi tiến độ. Nhân viên cũng có thể được người quản lý của họ xếp hạng cho các mục tiêu đã hoàn thành.

Hợp lý hóa các đánh giá và nhận xét

Cá nhân hóa hệ thống bằng tùy chỉnh chu kỳ đánh giá của bạn. Với việc tự đánh giá, nhân viên có thể liệt kê chi tiết các kỹ năng của mình và xem lại kết quả họ đạt được trong mỗi đợt đánh giá. Ngoài ra còn có những người đánh giá nhiều cấp và đảm bảo tất cả chủ thể báo cáo đều đưa ra nhận xét của họ. Khi đã tổng hợp các báo cáo hiệu suất, bạn có thể hoàn tất mọi thứ chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Gắn thẻ bộ kỹ năng của bạn

Với Zoho People, có thể gắn thẻ các kỹ năng cần thiết cho nhiều công việc khác nhau và cho phép nhân viên làm nổi bật bộ kỹ năng của riêng họ. Khi đó, bạn có thể sử dụng những nhân viên giỏi nhất cho một dự án nhất định và không cần mất công tìm kiếm.

Truy cập đúng cách - KRA

Khu vực kết quả chủ yếu (KRA) có thể được sử dụng hiệu quả cùng với mục tiêu và bộ kỹ năng để đánh giá hiệu suất của nhân viên. Trong Zoho People, nhà quản lý hay nhân viên có thể gắn thẻ KRA, thiết lập giá trị, liên kết chúng với các mục tiêu hoặc công việc cần đạt được và theo dõi tiến độ.  

Kiểm tra năng lực nhân viên

Xếp hạng năng lực giúp đánh giá nhân viên tốt hơn. Gắn thẻ các phẩm chất mà một chức danh, vai trò hoặc bộ phận cần có giúp đảm bảo không bỏ sót những nhân viên có các phẩm chất đó. 

Báo cáo và phân tích hiệu suất chi tiết

Sử dụng các tính năng phân tích hiệu quả của chúng tôi để đánh giá hiệu suất của nhân viên và xác định điểm nào cần cải thiện. Các báo cáo ma trận bộ kỹ năng và mô hình 9 ô giúp bạn nhận ra tài năng, tiềm năng và hiệu suất của đội ngũ của mình ngay lập tức.

Simplify HR processes. Champion your workforce.

Get Started