Tăng cường tác động của bạn với chương trình nhập môn mang tính chiến lược dành cho nhân viên

Đào tạo nhập môn cho các ứng viên và nhân viên mang tính chiến lược hơn với Zoho People. Thiếp lập một cổng thông tin dành cho nhân viên mới, kích hoạt quy trình nhập môn nhân sự, tạo báo cáo và tùy quy trình công việc theo nhu cầu của bạn.

Bắt đầu

Đào tạo trước khi nhập môn với cổng thông tin dành cho nhân viên mới của chúng tôi

Giao thêm trách nhiệm cho các nhân viên mới bằng cách mời hoặc thêm họ vào một cổng thông tin dành cho nhân viên mới qua địa chỉ email cá nhân của họ. Để họ bắt đầu từ những công việc giấy tờ liên quan đến chính sách công ty, biểu mẫu thuế và nhiều quy trình khác trước khi họ bước chân vào công ty.

new hire portal

Hỗ trợ nhân viên học việc dễ dàng

Zoho People giúp bạn hỗ trợ nhân viên mới làm quen với công việc mà không tốn nhiều công sức. Mô tả mục tiêu, phổ biến quy trình, giới thiệu đội nhóm và nhiều điều khác ngay khi ứng viên được tuyển dụng làm nhân viên chính thức của công ty bạn.

induct employees with ease

Soạn nháp quy trình công việc và tùy chỉnh tiến trình

Sử dụng quy trình công việc để tạo và ấn định danh sách kiểm tra, bạn sẽ không lo bỏ sót nhiệm vụ như tạo tài khoản email chính thức, phân công chỗ ngồi, phân phát dụng cụ nhân viên và nhiều hơn nữa. Tùy chỉnh tiến trình để phù hợp với nhu cầu của tổ chức.

draft workflows

Nhận cập nhật hoàn thành nhiệm vụ

Sử dụng bộ lọc để tra cứu hồ sơ của một nhân viên mới và theo dõi trạng thái hoàn thiện từng bước hồ sơ, cũng như kiểm tra xem họ từ chối hay chấp nhận lời mời làm việc.

updates on task completion

Bắt đầu thiết kế chương trình nhập môn nhân sự mang tính chiến lược của riêng bạn

Bắt đầu