Hợp lý hóa báo cáo chi phí cho Bộ phận nhân sự

Tăng cường hiệu quả của đội ngũ nhân sự của bạn với quản lý chi phí trực tuyến suôn sẻ. Zoho People và Zoho Expense phối hợp nhịp nhàng để giúp đội ngũ nhân sự của bạn quản lý các chi phí cho nhân viên.

Get Started

Tự động đồng bộ hóa dữ liệu của bạn

Thăng chức cho một nhân viên? Hay thêm một khách hàng mới vào các dự án của bạn? Những thay đổi được thực hiện trong Zoho People sẽ được tự động hiển thị trong Zoho Expense. Tận hưởng đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực và đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được cập nhật trên tất cả các ứng dụng. 

Gửi các chi phí của bạn đến người phù hợp

Zoho People sẽ tự động đồng bộ hóa người quản lý báo cáo của nhân viên là người phê duyệt. Các phê duyệt chi phí trở nên dễ dàng khi người quản lý có thể phê duyệt hoặc từ chối chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Thực hiện hoàn tiền mà không gặp trở ngại

Với các tích hợp của Zoho People, tất cả chi phí từ cá nhân nhân viên đến toàn bộ phận đều được tự động ghi lại. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình hoàn tiền không còn gặp lỗi nữa.

Hiểu rõ chi phí của bạn

Theo dõi các chi phí cho mọi nhân viên, bộ phận, khách hàng hay dự án; được trang bị với đầy đủ thông tin chi tiết, đưa ra quyết định sáng suốt và tối ưu hóa chi tiêu của công ty bạn.