Hỗ trợ lên lịch làm việc theo ca của nhân viên theo cách của bạn

Mỗi tổ chức sẽ có tính chất khác nhau. Một số công việc được thực hiện theo giờ giấc bình thường trong khi số khác lại thực hiện theo giờ, theo ca. Zoho People sẽ giúp bạn giải quyết hiệu quả công tác luân chuyển. Tạo và tùy chỉnh các ca làm việc, thêm phụ cấp và tạo luân chuyển ca định kỳ cho tổ chức của bạn.

Get Started

Thiết lập ca làm việc của riêng bạn

Đưa toàn bộ tổ chức vào một lịch chấm công. Chỉ cần đưa nhân viên vào thời gian làm việc theo ca tiêu chuẩn hoặc ca làm việc mà bạn đã tạo.

Thay đổi mọi thứ xung quanh

Luân chuyển ca định kỳ với công cụ lập lịch tự động. Thiết lập hệ thống tự động điều chỉnh lịch làm việc của nhân viên theo vai trò và bộ phận, Zoho People sẽ thông báo trước cho mọi người khi có những thay đổi đó.

Phụ cấp ca làm việc

Thiết lập mức lương khác nhau cho các ca làm việc khác nhau trong tổ chức của bạn và dễ dàng tổng hợp dữ liệu để xử lý bảng lương. 

Nhận thông báo

Từ hoán đổi ca làm việc đến thay đổi lịch biểu và mọi thứ liên quan, trung tâm thông báo sẽ giúp nhân viên của bạn luôn nắm được thông tin cập nhật. 

Simplify HR processes. Champion your workforce.

Get Started