Đã ký, lưu trữ và phân phối: Cải thiện quy trình nhân sự với chữ ký điện tử.

Giờ đây sẽ không còn những rắc rối do in tài liệu trình ký hay sàng lọc thiết bị của bạn để tìm các biểu mẫu bị lạc. Để mọi thứ được sắp xếp có trật tự và hiệu quả với chữ ký điện tử. Gửi tài liệu trình ký trong tích tắc và luôn được cập nhật trong suốt quy trình.

Get Started

Gửi cho nhiều người ký

Một phần quan trọng trong công tác nhân sự chính là thu lại tài liệu đã ký. Sử dụng công cụ chữ ký điện tử Zoho People và gửi tài liệu đến nhiều người nhận chỉ bằng một cú nhấp chuột.   

Cập nhật trạng thái

Bạn cần biết liệu tài liệu của mình đã được xem, đã ký hay bị hoãn? Chỉ cần kiểm tra trạng thái và nhận thông báo tức thì về mọi hoạt động của người ký.

Đừng để bị rối vì những xáo trộn

Đừng để tài liệu của bạn bị bỏ qua. Thiết lập ngày hết hạn và gửi lời nhắc tự động cho tất cả người nhận và đảm bảo rằng bạn yêu cầu họ ký tên trên đường kẻ chấm.

Thêm tin nhắn

Giúp mọi người cùng nhất trí bằng cách đăng lưu ý trên thông báo quan trọng. Bạn thậm chí có thể thêm tin nhắn riêng cho người ký cụ thể.

Lưu các tập tin thường dùng

Lưu giữ các tập tin thường dùng của bạn trong Zoho People và gửi tài liệu trực tiếp trình ký.

Zoho People được tích hợp với Adobe Sign, Zoho Sign và DocuSign. Chọn công cụ ký tên điện tử phù hợp với nhu cầu nhân sự của bạn nhất!

Simplify HR processes. Champion your workforce.

Get Started