Quản lý tài liệu nhân sự tập trung

Từ giai đoạn đào tạo nhập môn đến phỏng vấn thôi việc, bộ phận nhân sự luôn phải làm việc với nhiều loại giấy tờ. Việc lưu trữ và sắp xếp tất cả các tài liệu này có thể khiến các chuyên gia nhân sự gặp khó khăn, nhưng Zoho People sẽ sẵn sàng trợ giúp. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng sắp xếp tài liệu của mình, tạo thư mục tài nguyên nội bộ và chia sẻ các tập tin bí mật, tất cả từ một vị trí tập trung.

Đăng ký miễn phí
Tập trung bộ phận nhân sự với ZPeople
  • Tăng độ bảo mật và giảm rủi ro bị mất tài liệu
  • Đóng vai trò là điểm truy cập trung tâm cho nhiều tài liệu khác nhau
  • Bao gồm các hành động và quy trình công việc đơn giản, có thể tùy chỉnh để gửi thư
  • Thực hiện ký điện tử một cách nhanh chóng với nhiều lựa chọn về chữ ký điện tử

Công việc giấy tờ về nhân sự trở nên dễ dàng

Không cần mất thời gian tìm kiếm trong hộp thư đến của bạn hay lục tung mớ giấy tờ nữa. Zoho People giúp việc quản lý công việc giấy tờ được sắp xếp có tổ chức, an toàn và dễ dàng! Sau đây chỉ là một số tính năng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn.

Kho lưu trữ trung tâm được phân loại với Zpeople

Kho lưu trữ trung tâm được phân loại

Tủ hồ sơ kỹ thuật số của Zoho People cho phép bạn phân loại và lưu trữ tất cả các loại tài liệu với các quyền kiểm soát truy cập tùy chỉnh. Cho phép tất cả nhiên viên truy cập vào chính sách công ty, sổ tay hướng dẫn và chính sách nghỉ việc và lưu trữ các ý kiến khiển trách, thư mời nhận việc, tập tin đánh giá và các tài liệu nhạy cảm khác với quyền riêng tư được gia tăng.

Tài liệu cập nhật với Zpeople

Tài liệu cập nhật

Tạo tài liệu có ngày hiệu lực và đảm bảo các chính sách của bạn luôn được xác minh và cập nhật theo quy định. Điều này giúp bạn duy trì sự tuân thủ và xây dựng lòng tin với các bên liên quan.

Chia sẻ tài liệu với Zpeople

Chia sẻ tài liệu an toàn

Đảm bảo chỉ những người phù hợp mới có thể truy cập được tài liệu của bạn. Chia sẻ tài liệu quan trọng với các nhân viên cụ thể dựa trên vai trò, vị trí, phòng ban hoặc khu vực của họ. Thậm chí là bạn có thể chọn chỉ chia sẻ tài liệu với người quản lý báo cáo của nhân viên.

Ký tên, đóng dấu và gửi với Zpeople

Ký tên, đóng dấu và gửi

Từ thư mời nhận việc, hợp đồng đến chính sách, có rất nhiều tài liệu phải được gửi ra ngoài để trình ký. Hợp lý hóa quy trình này với workflow chữ ký điện tử tùy chỉnh của People. Ví dụ, xác định workflow trong đó thư mời nhận việc được gửi trước tiên đến ứng viên để lấy chữ ký, sau đó, khi ứng viên đã ký và gửi lại thì bản sao sẽ tự động được lưu trong hồ sơ của nhân viên.

Đẩy nhanh việc tạo tài liệu với Zpeople

Đẩy nhanh việc tạo tài liệu

Bộ phận nhân sự cần phải tạo nhiều tài liệu mỗi ngày. Chúng tôi cố gắng đẩy nhanh quá trình này trong khi vẫn giữ nội dung động và tùy biến. Zoho People cho phép bạn tạo hàng loạt tài liệu từ mẫu bằng việc tùy chỉnh. Bạn cũng có thể soạn thảo workflow để tài liệu được ký và gửi trực tuyến cho bạn!

Có không gian cho các tập tin cá nhân với Zpeople

Một không gian dành cho các tập tin cá nhân

Cho phép nhân viên của bạn có đủ không gian để lưu trữ tài liệu cá nhân như bản sao hộ chiếu, giấy phép, chứng từ bảo hiểm, chứng nhận và nhiều hơn nữa.

Được xây dựng để quản lý tài liệu nhân sự dễ dàng

Đăng ký miễn phí