Theo dõi nhân viên của bạn với tính năng quản lý sự có mặt

Làm rõ sự vắng mặt của nhân viên theo thời gian thực và lập kế hoạch cho ngày làm việc tiếp theo. Cho phép đội ngũ nhân viên làm việc linh động của bạn đánh dấu có mặt từ mọi nơi với IP và giới hạn địa lý. Tích hợp với các thiết bị sinh trắc học và các API khác để phê duyệt sự có mặt của nhân viên và tạo báo cáo giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn.

Xem video

Bắt đầu

Nhận dạng khuôn mặt để quản lý sự có mặt an toàn và đơn giản

Chỉ cần chụp ảnh selfie để đánh dấu có mặt. Khi nhiều tổ chức đang áp dụng làm việc từ xa, tính năng nhận diện khuôn mặt cho phép nhân viên của bạn đánh dấu sự hiện diện của họ từ bất cứ đâu. Zoho People sẽ chụp lại khuôn mặt thông qua ứng dụng di động của chúng tôi và sử dụng AI để tự động xác minh hình ảnh so với hình ảnh trong hồ sơ.

Tính năng nhận diện khuôn mặt của Zoho People có thể giúp ích cho bạn như thế nào?

  • Cho phép nhân viên làm việc tại chỗ và ở xa đánh dấu có mặt.
  • Xác nhận sự hiện diện của nhân viên và ngăn chặn ăn cắp danh tính.
  • Ngăn chặn tình trạng giả dạng có mặt và hoạt động gây hại.

Ghi lại thời gian từ mọi nơi

Cấp quyền truy cập cho nhân viên để check-in và check-out cả trên web và điện thoại di động. Zoho People giúp nhân viên của bạn theo dõi thời gian làm việc nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Tính năng theo dõi địa lý giúp nhân viên của bạn linh hoạt hơn

Điều gì sẽ xảy ra nếu nhân viên của bạn liên tục di chuyển? Với tính năng theo dõi địa lý được nhúng trong hệ thống quản lý sự có mặt, nhân viên của bạn có thể check-in từ nhiều địa điểm khác nhau.

Xác định và quản lý giờ nghỉ

Đặt thời gian nghỉ khác nhau cho các ca làm việc khác nhau; phân loại thành khoản phải trả hoặc không phải trả; cấu hình là thủ công hoặc tự động. Có toàn quyền kiểm soát việc lập lịch ca làm việc và tự động phê duyệt sự có mặt.

Cài đặt dựa trên người dùng linh hoạt

Xem quy định riêng cho mỗi nhân viên với cài đặt dựa trên người dùng linh hoạt. Thiết lập ca cho mỗi nhân viên, ánh xạ ID vào thiết bị sinh trắc học, lưu giữ bản ghi sự có mặt của nhân viên hoặc chỉ quản lý bảng phân công, tất cả đều từ Zoho People.

Công cụ lập lịch nghỉ phép

Tiết kiệm thời gian và công sức với lịch biểu để theo dõi sự vắng mặt trực quan của chúng tôi; dễ dàng chuyển đổi vắng mặt thành nghỉ phép để bạn không phải mất nhiều thời gian quý báu để kiểm tra dữ liệu không cần thiết.

Tích hợp với các thiết bị sinh trắc học

Tích hợp tài khoản Zoho People của bạn với API chúng tôi cung cấp để có thể ghi lại việc check-in và check-out của nhân viên bằng thiết bị sinh trắc học hoặc thiết bị chấm công khác.

Báo cáo của mỗi loại

Nhận báo cáo biểu đồ cung cấp cho bạn các bản tóm tắt chấm công theo ngày hoặc theo giờ. Xem các báo cáo của cá nhân nhân viên hoặc của toàn đội nhóm. Bộ lọc cho phạm vi tùy chỉnh ngày, ca, vị trí... sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn nữa.

Đơn giản hóa quy trình nhân sự. Đấu tranh cho lực lượng lao động của bạn.

Bắt đầu