Business Intelligence tốt hơn với Zoho One

Để đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả, bạn cần có dữ liệu phù hợp vào đúng thời điểm. Với Zoho One, bạn có thể theo dõi KPI và xu hướng trên các chức năng kinh doanh từ một nơi duy nhất ngay lập tức.

Bắt đầu bản dùng thử miễn phí

Business Intelligence sáng tạo

Vì tổ chức của bạn sử dụng các ứng dụng Zoho One để quản lý và tự động hóa các quy trình khác nhau, dữ liệu doanh nghiệp sẽ tự động được cấu trúc, kết hợp và hiển thị trong hơn 500 báo cáo và bảng chỉ số tích hợp sẵn.

  • Doanh số có thể đảo ngược

  • Lịch sử quy trình

  • Doanh thu dự kiến

  • Tổng quan về khách hàng tiềm năng

Phân tích và chia sẻ

Tương tác với các báo cáo để phân tích sâu dữ liệu cơ bản hoặc sử dụng các bộ lọc theo ngữ cảnh. Khi đã tạo báo cáo hoặc bảng chỉ số chính xác như mong muốn, bạn có thể chia sẻ với các cá nhân và nhóm hoặc nhúng vào các bài thuyết trình, trang web công khai và hơn thế nữa.

xác định doanh số
xác định doanh số

Xây dựng báo cáo và bảng chỉ số tùy chỉnh

Những khả năng business intelligence của Zoho One được hỗ trợ bởi Zoho Analytics. Analytics cho phép bạn tạo rất nhiều báo cáo tùy chỉnh, bao gồm biểu đồ hình tròn, biểu đồ thanh xếp chồng, phễu và biểu đồ theo khu vực. Có thể kết hợp và chia sẻ cả báo cáo tùy chỉnh và báo cáo có sẵn trong bảng chỉ số bắt mắt tùy chỉnh.

Chấp nhận tất cả các nguồn dữ liệu

Với Zoho Analytics, bạn có thể kết hợp dữ liệu từ các dịch vụ bên thứ ba, bảng tính, cơ sở dữ liệu, tập tin văn bản, dịch vụ đám mây và hơn thế nữa.