Hãy để suy nghĩ của bạn tự do bay bổng

Lưu email quan trọng, nhiệm vụ cấp bách, và hơn thế nữa cùng một nơi khi bạn tích hợp Notebook với Zoho Flow.

Bắt đầu

Hãy để suy nghĩ của bạn tự do bay bổng

Zoho Flow là gì?

Zoho Flow giúp tích hợp các ứng dụng yêu thích để bạn có thể đơn giản hóa nhiệm vụ và tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa công việc. Giờ đây, bạn có thể kết nối Notebook với các ứng dụng khác để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, cho bạn nhiều thời gian hơn để làm những việc bạn yêu thích.

Notebook và Gmail

Tất cả chúng ta đều nhận được những email cần được trả lời. Kết nối Gmail và Notebook để tự động lưu mọi email bạn gắn sao dưới dạng thẻ ghi chú.

Sử dụng Zoho flow

Notebook và Gmail
Notebook và Todoist

Notebook và Todoist

Lưu tất cả chi tiết dự án trong Notebook khi bạn kết nối chúng với Todoist. Đối với mọi dự án bạn tạo trên Todoist, Zoho Flow tạo một sổ tay trong ứng dụng Notebook

Sử dụng Zoho flow

Notebook và Wunderlist

Bạn có dùng Wunderlist để theo dõi những việc bạn cần làm không? Bây giờ bạn có thể tự động lưu tất cả nhiệm vụ của mình dưới dạng thẻ ghi chú trong Notebook.

Sử dụng Zoho flow

Notebook và Wunderlist

Còn nhiều hơn nữa

Việc kết nối ứng dụng với Notebook giúp bạn dành ít thời gian hơn cho các nhiệm vụ không cần suy nghĩ nhiều, từ đó giúp bạn tận hưởng nhiều hơn trong ngày. Tìm hiểu thêm về ứng dụng nào bạn có thể kết nối với Notebook bằng Zoho Flow.