Một ứng dụng web đáng chú ý.

Trải nghiệm ứng dụng ghi chú đơn giản đẹp mắt trên web ngay hôm nay.

A Noteworthy Web App.

Notebook của bạn. Trên web.

Ghi lại lưu ý và ý tưởng; duy trì danh sách, hình ảnh và tập tin của bạn với nhau. Ứng dụng Notebook trên web mang sổ tay kỹ thuật số và thẻ ghi chú vào mọi trình duyệt. Tùy chỉnh bìa sổ tay bằng cách kéo hình ảnh từ máy tính để bàn của bạn. Gán mã màu ghi chú bên trong sổ tay của bạn với các màu được cung cấp hoặc bằng cách tạo riêng cho bạn.

Thẻ ghi chú

Các loại ghi chú khác nhau nên được xử lý bằng những cách thức khác nhau. Ghi một số văn bản và kết hợp nhiều loại ghi chú khác nhau trong Thẻ văn bản. Kéo hình ảnh từ máy tính để bàn của bạn ngay vào Notebook, tự động tạo Thẻ hình ảnh. Kiểm soát mọi thứ với Thẻ danh mục chuyên dụng. Thêm tập tin PDF, tài liệu, và nhiều hơn nữa dưới dạng Thẻ tập tin duy nhất..

  • Văn bản
  • Danh mục
  • Hình ảnh
  • Tập tin

Văn bản

thẻ ghi chú

Danh mục

thẻ danh mục

Hình ảnh

thẻ hình ảnh

Tập tin

thẻ tập tin

Chụp hình trang web

Mở rộng Notebook trên web, với Tiện ích mở rộng trình duyệt Notebook có sẵn cho Safari, Chrome và Firefox. Chụp văn bản và hình ảnh. Xóa quảng cáo và lưu toàn bộ bài viết bằng chế độ Clean View. Xem lại tất cả ghi chú của bạn trong ứng dụng web Notebook.

Luôn đồng bộ hóa

Cho dù bạn đang ở trên điện thoại di động, máy tính để bàn, hoặc lướt web, Notebook luôn sẵn dùng. Tất cả các ghi chú được tự động lưu vào đám mây để bạn không bao giờ mất chúng. Mọi thay đổi được tự động phản ánh ở mọi nơi khác.

Always in Sync

Notebook miễn phí. Và cũng không chứa quảng cáo.

Chúng tôi không bán thông tin của bạn. Chúng tôi không làm quảng cáo. Mô hình kinh doanh của chúng tôi đảm bảo khả năng hành động vì lợi ích tốt nhất của bạn khi lưu trữ và bảo mật dữ liệu.