USDINREURGBP
Hàng thángHàng năm

Các mức giá đã đề cập đã bao gồm thuế địa phương.

Thuế địa phương (GTGT, thuế hàng hóa dịch vụ...) sẽ được tính cùng với các mức giá đã đề cập.

Quay lại

MUA THÊM. TRẢ ÍT HƠN.

Chúng tôi tôn trọng thời gian và tiền bạc của bạn.

Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp mô hình định giá đi kèm với chiết khấu theo số lượng. Đơn giản thôi. Bạn mua càng nhiều, đơn giá càng thấp. Không chỉ có thế. Nói cách khác, bạn chỉ trả tiền cho những gì quan trọng và phần còn lại miễn phí.

Meeting

Gói Standard:

Số lượng người tham gia

Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức

Gói Professional:

Số lượng người tham gia

Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức

Webinar

Gói Standard:

Số lượng người tham dự

Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức

Gói Professional:

Số lượng người tham dự

Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức
Người tổ chức1-56-1011-1516-2021+
Giá/người tổ chức

Hãy xem quy cách chiết khấu theo số lượng. Ví dụ: nếu bạn mua 12 Người tổ chức trong add-on Meeting - 10, mức giá hàng tháng được chia theo tỷ lệ sau.

5 người tổ chức x = 5 người tổ chức x = 2 người tổ chức x =
Tổng số tiền =
CÔNG CỤ TÍNH GIÁ
$£A$
Meeting
Số lượng người tổ chức
Webinar
Số lượng người tổ chức
Hàng thángHàng năm
$0

Khi bạn bắt đầu mua hơn 5 Người tổ chức, mức chiết khấu bắt đầu được áp dụng. Và không chỉ có thế. Còn có chiết khấu thêm cho gói đăng ký hàng năm.BẠN ĐƯỢC MIỄN PHÍ 2 THÁNG!