USDINREURGBP
Hàng tháng Hàng năm
 

Các mức giá đã đề cập đã bao gồm thuế địa phương.

Thuế địa phương (GTGT, thuế hàng hóa dịch vụ...) sẽ được tính cùng với các mức giá đã đề cập.

Quay lại

MUA THÊM. TRẢ ÍT HƠN.

Chúng tôi tôn trọng thời gian và tiền bạc của bạn.

Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp mô hình định giá đi kèm với chiết khấu theo số lượng. Đơn giản thôi. Bạn mua càng nhiều, đơn giá càng thấp. Đó chưa phải là tất cả. Nói cách khác, bạn chỉ trả tiền cho những gì quan trọng và phần còn lại miễn phí.

MEETING - 10

 
Người tổ chức1-56-1011-1515-2021+
Giá/người tổ chức

MEETING - 25

 
Người tổ chức1-56-1011-1515-2021+
Giá/người tổ chức

MEETING - 50

 
Người tổ chức1-56-1011-1515-2021+
Giá/người tổ chức

MEETING - 100

 
Người tổ chức1-56-1011-1515-2021+
Giá/người tổ chức
CÔNG CỤ TÍNH GIÁ
$£A$
Meeting
Số lượng người tổ chức
Webinar
Số lượng người tổ chức
Hàng thángHàng năm
$0

Hãy xem quy cách chiết khấu theo số lượng. Ví dụ: nếu bạn mua 12 Người tổ chức trong add-on Meeting - 10, mức giá hàng tháng được chia theo tỷ lệ sau.

5 người tổ chức * = 5 người tổ chức * = 2 người tổ chức * =
Tổng số tiền =

Khi bạn bắt đầu mua hơn 5 Người tổ chức, mức chiết khấu bắt đầu được áp dụng. Và không chỉ có thế. Còn có chiết khấu thêm cho gói đăng ký hàng năm.BẠN ĐƯỢC MIỄN PHÍ 2 THÁNG!