60 triệu người dùng Zoho

“Việc xử lý nội dung, dữ liệu, cộng tác, tương tác và trải nghiệm thật dễ dàng với phương pháp tích hợp. Chúng tôi đã kết nối Zoho Marketing Plus với Zoho CRM, trong đó toàn bộ hoạt động quảng cáo, tiếp thị, hành trình bán hàng và trước khi bán hàng đều có sẵn trong một bảng chỉ số hợp nhất, cung cấp thông tin chuyên sâu hữu ích cho nhiều bên liên quan trong tổ chức để hỗ trợ việc ra quyết định tốt hơn.”

Sundeep MV Giám đốc tiếp thị, Techademy

Bạn cần hỗ trợ?

Liên hệ số điện thoại miễn phí của chúng tôi +1800 102 9944
Liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sales@zohocorp.com