Zoho MarketingHub - Điều khoản sử dụng

 • ZOHO MARKETINGHUB LÀ MỘT DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG HÓA TIẾP THỊ DO ZOHO CORPORATION (SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ “ZOHO”) CUNG CẤP CHO BẠN HOẶC ĐƠN VỊ MÀ BẠN ĐẠI DIỆN (SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ “BẠN” HOẶC “ĐƠN VỊ CỦA BẠN”) DỰA TRÊN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU (SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ “ĐIỀU KHOẢN”) NGOÀI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG CỦA ZOHO. VIỆC SỬ DỤNG ZOHO MARKETINGHUB ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN, VUI LÒNG KHÔNG TIẾN HÀNH HOẶC SỬ DỤNG ZOHO MARKETINGHUB DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.

 • Truy cập Zoho MarketingHub

  Zoho MarketingHub là một phần của bộ ứng dụng hiệu suất, kinh doanh và cộng tác trực tuyến của Zoho. Bạn sẽ có thể truy cập Zoho MarketingHub bằng cách sử dụng tài khoản thông thường của mình cho tất cả Dịch vụ Zoho (sau đây được gọi là “Tài khoản Zoho”).

 • Truy cập các Dịch vụ Zoho khác

  Các Dịch vụ Zoho khác có thể được tích hợp với Zoho MarketingHub. Bạn cũng có thể dùng Tài khoản Zoho của mình để truy cập tất cả các Dịch vụ Zoho kể cả khi các Dịch vụ Zoho này không được tích hợp với Zoho MarketingHub. Việc sử dụng một số Dịch vụ Zoho này có thể cần phải chấp nhận các điều khoản dịch vụ dành riêng cho các Dịch vụ Zoho đó (sau đây gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ cụ thể”). Bạn phải đọc, hiểu và đồng ý các Điều khoản dịch vụ cụ thể trước khi sử dụng các Dịch vụ Zoho tương ứng.

 • Truy cập các Ứng dụng bên thứ ba được tích hợp với Zoho MarketingHub

  Các ứng dụng bên thứ ba khác (sau đây được gọi là “(Các) Ứng dụng bên thứ ba”) có thể được tích hợp với Zoho MarketingHub. Zoho cũng sẽ tích hợp thêm các Ứng dụng bên thứ ba với Zoho MarketingHub. Việc truy cập và sử dụng các Ứng dụng bên thứ ba có thể cần sự xác nhận đồng ý với các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư có thể áp dụng với các Ứng dụng bên thứ ba này (sau đây được gọi là “Điều khoản bên thứ ba”). Bạn sẽ chịu trách nhiệm đọc và hiểu rõ các Điều khoản bên thứ ba trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Ứng dụng bên thứ ba nào.

 • Thông tin được thu thập bằng Zoho MarketingHub

  Với Zoho MarketingHub, bạn có thể thu thập các thông tin chi tiết như địa chỉ giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, URL tham chiếu, tập tin được truy cập, múi giờ và hệ điều hành của người truy cập website của bạn. Bạn có thể sử dụng thông tin được thu thập để duy trì chất lượng website của mình, cải thiện tương tác với khách truy cập và cho mục đích thống kê chung.

 • Nhận dạng và theo dõi khách truy cập website của bạn.

  Zoho MarketingHub sử dụng cookie (cookie bên thứ nhất và bên thứ ba) để báo cáo tương tác của người truy cập trên website của bạn. Những cookie này là các tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị/máy tính của người truy cập bằng trình duyệt của họ. Cookie bên thứ nhất thu thập thông tin chi tiết về người truy cập được nêu ở trên và cookie bên thứ ba cho phép bạn theo dõi người truy cập trên nhiều tên miền.

 • Tiêu đề DNT

  Không theo dõi (DNT) là trường tiêu đề HTTP cho phép người dùng từ chối bị theo dõi bởi các website mà họ chưa truy cập. Bạn hiểu rằng Zoho MarketingHub không tuân theo tiêu đề DNT vì thực tế là tiêu chuẩn w3c không chấp thuận chúng.

 • Mã nhúng của Zoho MarketingHub

  Mã nhúng của Zoho MarketingHub là mã được cài đặt trên website của bạn nhằm mục đích thu thập thông tin chi tiết về người truy cập ("Mã nhúng"). Theo những Điều khoản này, (a) Zoho cấp cho bạn giấy phép hạn chế, có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép phụ để cài đặt, sao chép và sử dụng Mã nhúng chỉ khi bạn cần sử dụng Zoho MarketingHub trên website của bạn. Bạn không được (và bạn không được cho phép mọi bên thứ ba) (i) sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch hoặc bằng cách khác tạo tác phẩm phái sinh của Mã nhúng hoặc tài liệu; (ii) nghiên cứu đảo ngược, dịch ngược, phân tách hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của Mã nhúng, trừ khi được cho phép rõ ràng theo quy định pháp luật có hiệu lực tại khu vực tài phán mà bạn đang ở; (iii) thuê, cho thuê, bán, chuyển nhượng hoặc bằng cách khác chuyển giao quyền trong hoặc liên quan đến Mã nhúng và tài liệu; (iv) xóa mọi thông báo hoặc nhãn hiệu độc quyền trên Mã nhúng; hoặc (v) sử dụng, đăng, truyền hoặc giới thiệu mọi phần mềm can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động của Mã nhúng.

 • Yêu cầu về quyền riêng tư của bạn

  Như một phần trong việc bạn sử dụng Zoho MarketingHub, bạn sẽ phải tôn trọng Chính sách về quyền riêng tư phù hợp và tuân thủ tất cả luật, chính sách và quy định hiện hành liên quan đến việc thu thập thông tin từ người truy cập. Chính sách quyền riêng tư phải cung cấp thông báo về việc bạn sử dụng cookie được dùng để thu thập dữ liệu. Bạn không được phá vỡ mọi tính năng bảo mật là một phần của Zoho MarketingHub.

 • CHÍNH SÁCH CHỐNG THƯ RÁC

  Bạn sẽ phải tuân thủ các yêu cầu của Chính sách chống thư rác của Zoho và đạo luật kiểm soát hình ảnh thông tin khiêu dâm và các hoạt động tiếp thị quảng cáo (CAN-SPAM) hoặc các điều luật tương tự khác quy định việc gửi email thương mại có thể áp dụng cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể chỉ gửi email bằng Zoho MarketingHub cho các địa chỉ liên lạc mà bạn đã thu thập bằng các phương tiện được chấp nhận như được liệt kê dưới đây (“Phương tiện được chấp nhận”).

  1. Nếu địa chỉ liên lạc đã cung cấp địa chỉ email của họ khi thực hiện một tải về từ website của bạn hoặc vì mục đích đặt hàng/đàm phán mua một sản phẩm hoặc dịch vụ từ bạn.
  2. Nếu địa chỉ liên lạc đã đăng ký nhận một bản tin email bằng việc điền một biểu mẫu trên website của bạn.
  3. Nếu địa chỉ liên lạc cung cấp địa chỉ email khi tham gia vào một cuộc thi, sự kiện hoặc khảo sát bất kỳ do bạn thực hiện, với điều kiện bạn đã thông báo với địa chỉ liên lạc rằng bạn sẽ gửi email tiếp thị cho họ.
  4. Trong khi hoàn thành một biểu mẫu trực tuyến, nếu địa chỉ liên lạc chọn hộp kiểm đồng ý tham gia thể hiện họ sẵn sàng nhận email của bạn, với điều kiện hộp kiểm đã được bỏ chọn mặc định và bạn đã thông báo cho địa chỉ liên lạc đó rằng bản chất những email có nội dung quảng cáo.
  5. Nếu địa chỉ liên lạc cung cấp danh thiếp của họ và thể hiện sự sẵn lòng nhận email có nội dung quảng cáo. Sự sẵn lòng nhận email quảng cáo sẽ được cho là vào thời điểm họ cung cấp danh thiếp cho bạn tại một triển lãm thương mại.
  6. Nếu địa chỉ liên lạc được giới thiệu bởi những khách hàng hiện tại hoặc người đăng ký nhận bản tin hoặc email tiếp thị của bạn.
 • Bạn không nên gửi email cho bất kỳ địa chỉ liên lạc nào nếu:

  1. Bạn đã mua, mượn, thuê hoặc thu thập các địa chỉ liên lạc bằng bất kỳ phương tiện nào khác từ một bên thứ ba.
  2. Bạn đã không liên hệ với địa chỉ liên lạc mà bạn đã thu thập một cách hợp pháp trong vòng 2 năm qua.
  3. Bạn đã thu thập địa chỉ email bằng cách thu nhặt hoặc chép và dán các địa chỉ email từ internet.
  4. Địa chỉ liên lạc đã hủy đăng ký tham gia danh sách gửi thư của bạn hoặc thể hiện ý định không nhận email từ bạn.
 • Yêu cầu bổ sung theo GDPR

  Đồng ý tham gia: Nếu bạn tuân thủ GDPR, bạn chỉ có thể gửi email thương mại cho người nhận đã đồng ý tham gia nhận email thương mại một cách rõ ràng. Sự đồng ý tham gia rõ ràng này phải tuân thủ những điều kiện tiên quyết sau đây:

  1. Sự đồng ý tham gia rõ ràng phải còn hiệu lực và độc lập và không được là một phần của bất kỳ tuyên bố nào khác như đồng ý với điều khoản và điều kiện kinh doanh chung. Người nhận phải nhấp/chọn một hộp kiểm tham gia, với điều kiện hộp kiểm đã được bỏ chọn mặc định hoặc thể hiện họ sẵn sàng nhận email của bạn.
  2. Nếu người nhận không đồng ý tham gia qua phương tiện điện tử, bạn phải có được sự xác nhận đồng ý bằng văn bản từ người nhận.
  3. Người nhận phải trong độ tuổi hợp pháp để được đồng ý nhận email thương mại.
  4. Tùy chọn rút lại sự đồng ý vào bất cứ thời điểm nào trong tương lai phải được chỉ rõ và dứt khoát tại thời điểm nhận được sự đồng ý. Ngoài ra, tùy chọn này phải bao gồm thông tin như cách rút lại sự đồng ý. Bạn phải đảm bảo tùy chọn rút lại sự đồng ý không phức tạp hơn có được sự đồng ý.
 • Đồng ý mặc định: Bạn sẽ không cần có sự đồng ý rõ ràng như mô tả ở trên nếu đáp ứng những điều kiện sau:

  1. Người nhận hiện đang là khách hàng của bạn
  2. Email thương mại liên quan đến quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ độc quyền tương tự như sản phẩm hoặc dịch vụ mà người nhận hiện đang sử dụng
  3. Email thương mại mà bạn gửi bao gồm những thông tin về tùy chọn từ chối/không đồng ý vào bất cứ thời điểm nào mà không làm phát sinh chi phí bất kỳ ngoài chi phí truyền tải ở mức giá cơ bản; và
  4. Người nhận không từ chối nhận những email thương mại này.
 • Tôn trọng sự đồng ý đã rút lại

  Yêu cầu từ chối nhận email thương mại nên được tôn trọng trong một khoảng thời gian hợp lý kể từ ngày yêu cầu.

 • Hoạt động bị cấm

  Bằng việc sử dụng Zoho MarketingHub, bạn đồng ý rằng

  1. Bạn sẽ không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.
  2. Bạn sẽ không lưu trữ và/hoặc truyền tải nội dung tục tĩu và/hoặc khiêu dâm.
  3. Bạn sẽ không mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc đơn vị nào.
  4. Bạn sẽ không vi phạm bất kỳ điều luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế có thể áp dụng nào.
  5. Bạn sẽ không phân phối hoặc rao bán các sản phẩm là hàng giả và bất hợp pháp.
  6. Bạn sẽ không gây trở ngại hoặc phá vỡ các điều khoản.
  7. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động lừa đảo nào như mô hình kim tự tháp, làm giả lượt nhấp hoặc phương pháp làm giàu nhanh.
  8. Bạn sẽ không gửi/đăng tải đường dẫn liên kết mà không có dữ liệu gốc.
  9. Bạn sẽ không ngụy tạo kết quả công cụ tìm kiếm, xếp hạng công cụ tìm kiếm và vị trị kết quả tìm kiếm.
  10. Bạn sẽ không làm giả lưu lượng truy cập.
  11. Bạn sẽ không quảng cáo, bán hoặc phân phối các sản phẩm được quy định trạng thái pháp lý khác nhau giữa các khu vực pháp lý, chẳng hạn như đồ uống có cồn, thuốc lá điện tử, vũ khí và đạn dược, pháo hoa, chất nổ, vật liệu độc hại và phóng xạ, dược phẩm và giả dược phẩm, thiết bị y tế, thuốc, trang thiết bị được thiết kế để chế tạo/sử dụng thuốc, v.v.
  12. Bạn sẽ không quảng cáo các hoạt động nguy hiểm và bất hợp pháp.
  13. Bạn sẽ không gửi cuộc trò chuyện liên quan đến tiền điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn tiền ảo, phát hành tiền ảo lần đầu, khai thác tiền điện tử hoặc ví tiền điện tử.
  14. Bạn sẽ không gửi/truyền/lưu trữ bất kỳ nội dung chứa liên kết dẫn đến các trang tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm được liệt kê nào ở trên.
 • Thông tin người gửi

  Mọi email bạn gửi bằng Zoho MarketingHub sẽ chứa một mục "về chúng tôi" cho phép người nhận nhận diện bạn với vai trò là người gửi và phải bao gồm một hoặc nhiều hơn những thông tin sau đây có thể áp dụng cho bạn theo quy định của pháp luật:

  1. Tên và địa chỉ người gửi nếu người gửi là một cá nhân.
  2. Nếu người gửi là một tổ chức, ngoài tên và địa chỉ, tên người có thẩm quyền sẽ được đăng ký cùng công ty cùng với số định danh/đăng ký doanh nghiệp.
  3. Mã số thuế, nếu có.
  4. Thông tin liên hệ, ít nhất là một số điện thoại di động hợp lệ và một địa chỉ email.
  5. Tên và thông tin liên hệ (địa chỉ email/số điện thoại) của một người đại diện để báo cáo khiếu nại.
 • Giám sát và điều chỉnh

  Để ngăn chặn thư rác và phát hiện các vi phạm có thể xảy ra của các Điều khoản này, Zoho trao cho bạn quyền giám sát và kiểm tra nội dung các email, bài đăng và những tin nhắn khác (“Tin nhắn”) bằng cả hai cách: thủ công và thông qua các công cụ tự động. Zoho cũng có thể sao chép nội dung Tin nhắn và truyền bản sao chép nội dung cho các công ty chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ cho mục đích kiểm tra nội dung và phát triển công cụ tự động nhằm phát hiện thư rác và các vi phạm khác của những Điều khoản này.

  Zoho cũng bảo lưu quyền sửa đổi email mà bạn đã gửi, đặc biệt là khi bạn lần đầu gửi email đến một danh sách địa chỉ liên lạc. Mọi email được gửi từ Zoho MarketingHub đều sẽ có một Campaign ID được nhúng vào tiêu đề của email. Người nhận có thể báo cáo các email nghi ngờ là thư rác bằng Campaign ID này. Khi một người nhận đánh dấu email của bạn là thư rác, Zoho sẽ nhận được thông báo. Nếu số lượng email bị đánh dấu là thư rác vượt quá giá trị ngưỡng được nêu dưới đây, Zoho bảo lưu quyền thực hiện các hành động phù hợp chống lại bạn, điều này có thể bao gồm việc đóng vĩnh viễn tài khoản người dùng của bạn.

 • Giá trị ngưỡng cho số email bị trả về, email khiếu nại, email hủy đăng ký và bẫy truy cập thư rác/khiếu nại thiếu căn cứ

  Tỷ lệ email bị trả về nên dưới 5% và tỷ lệ khiếu nại thư rác nên dưới 0,1%. Tương tự, tỷ lệ email hủy đăng ký không nên vượt quá 1% so với tỷ lệ nhấp và tỷ lệ tối đa cho bẫy truy cập thư rác/khiếu nại thiếu căn cứ. Trong trường hợp chiến dịch email của bạn vượt quá (các) giá trị ngưỡng được nêu ở trên, Zoho bảo lưu quyền đóng tài khoản người dùng của bạn mà không cần thông báo trước.

 • Lạm dụng băng thông

  Bạn được cung cấp phương tiện để lưu trữ hình ảnh, thẻ chiến dịch chữ ký, video và các nguồn khác (“Nội dung”) trên các máy chủ của Zoho chỉ để bạn có thể thêm Nội dung trong Tin nhắn do bạn gửi bằng Zoho MarketingHub. Bạn không được làm tăng tải trên các máy chủ của Zoho hoặc lạm dụng băng thông của Zoho để lưu trữ và tạo những Nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác như lưu trữ website và/hoặc gửi Nội dung bằng các công cụ gửi khác.

  Nếu URL đã rút ngắn được tạo bằng Zoho MarketingHub, bạn có thể sử dụng những URL này trong những công cụ khác với điều kiện tải trên máy chủ của Zoho hoặc băng thông của Zoho ở mức tối thiểu theo toàn quyền quyết định của Zoho.

 • Giới hạn sử dụng

  Zoho có thể quy định các giới hạn sử dụng dựa trên gói đăng ký bạn đã chọn. Bạn phải đảm bảo rằng việc sử dụng của bạn nằm trong giới hạn sử dụng được quy định bởi Zoho để việc sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng Zoho có thể cấm một hoạt động nếu bạn vượt quá giới hạn sử dụng tương ứng dành cho hoạt động đó.

 • Sửa đổi Điều khoản sử dụng

  Zoho bảo lưu quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng Zoho MarketingHub. Các sửa đổi Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực đối với việc sử dụng Zoho MarketingHub kể từ sau khi công bố các sửa đổi này.