Quản lý nhiều bí danh và địa chỉ email từ một hộp thư

Thêm chi tiết trau chuốt chuyên nghiệp vào email của bạn luôn là bộ ứng dụng Zoho Mail mạnh mẽ. Với tùy chọn thêm nhiều bí danh email vào một tài khoản duy nhất, cấu hình Địa chỉ Từ và tài khoản POP bên ngoài có thể tùy chỉnh, bạn có thể dễ dàng quản lý nhiều tài khoản từ một hộp thư.

Quản lý nhiều bí danh và địa chỉ email từ một hộp thư
Bí danh email

Bí danh email

Tổ chức của bạn cần bí danh tên miền hay bạn cần gửi email bằng nhiều địa chỉ? Với bí danh email, bạn có thể chỉ định nhiều hơn một địa chỉ email cho một tài khoản. Zoho Mail cho phép bạn tạo đến 30 bí danh nên bạn có thể thoải mái chọn địa chỉ email phù hợp cho mọi tình huống.

Địa chỉ email nhóm và bí danh nhóm

Giúp giao tiếp trong nhóm của bạn được hiệu quả hơn bằng cách thiết lập một địa chỉ email với các cấp truy cập khác nhau để các thành viên trong nhóm sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập bí danh nhóm để phục vụ cho các nhu cầu khác nhau của tổ chức bằng một nhóm duy nhất.

Địa chỉ email nhóm và bí danh nhóm
Địa chỉ Từ tùy chỉnh

Địa chỉ "Từ" tùy chỉnh

Tổ chức có nhiều phòng ban thường cần nhiều địa chỉ email cho một người. Các tùy chọn cấu hình dễ dàng của Zoho Mail cho phép bạn chọn mọi địa chỉ phù hợp với bạn khi nhập email.

Tài khoản POP bên ngoài

Chuyển đổi giữa nhiều tài khoản có thể là việc khó khăn. Trong một vài bước đơn giản, cấu hình tài khoản email bên ngoài của bạn dưới dạng tài khoản POP trong Zoho Mail. Gửi, nhận và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản từ trong một hộp thư.

Tài khoản POP bên ngoài

Email chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của bạn.

Đăng ký ngay