• Dữ liệu sẽ luôn thuộc về bạn

  Dữ liệu của bạn chỉ được thu thập một cách nghiêm ngặt khi cần nhằm cải thiện dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Bạn có toàn quyền sở hữu thông tin về mình chứ không phải Zoho. Sự minh bạch luôn là nền tảng cho các biện pháp về quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi luôn cung cấp thông tin cho bạn về việc thu thập và sử dụng dữ liệu để bạn có thể đưa ra những quyết định với đầy đủ thông tin.

 • Chúng tôi không bán dữ liệu của bạn

  Zoho Mail là một nền tảng lưu trữ email và lợi nhuận của chúng tôi đến từ việc cung cấp dịch vụ email tính phí cho các doanh nghiệp. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập trong suốt quá trình là thông tin chung, không thể nhận dạng và chỉ được sử dụng để cung cấp cho bạn trải nghiệm gửi email tuyệt vời hơn. Chúng tôi chưa từng và sẽ không bao giờ gửi dữ liệu của bạn cho bên thứ ba.

 • Hộp thư của bạn không có quảng cáo

  Zoho Mail không tạo điều kiện cho việc khai thác dữ liệu. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn cho quảng cáo mục tiêu và cũng không cho phép hiển thị quảng cáo trong Zoho Mail. Bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi luôn duy trì dịch vụ gửi email an toàn và không có quảng cáo.

 • Chỉ bạn mới có thể đọc email của bạn

  Email của bạn thường chứa thông tin về bạn hoặc về những người mà bạn có trao đổi qua email. Những thông tin này rất có thể bao gồm dữ liệu bí mật. Luôn nhận thức rõ điều này, chúng tôi đảm bảo sẽ không bao giờ đọc email của bạn. Các quá trình như lọc thư rác và phát hiện vi-rút đều được tự động hóa nhằm không cho phép bất kỳ nhân viên nào có thể truy cập để xem email của bạn.

 • Quyền truy cập dữ liệu được giới hạn

  Dữ liệu của khách hàng được bảo vệ nghiêm ngặt tại Zoho Mail, ngay cả đối với nhân viên của chúng tôi. Rất ít trường hợp nhân viên của chúng tôi cần quyền truy cập dữ liệu ở một cấp độ nào đó để giải quyết yêu cầu hoặc khiếu nại của khách hàng. Quyền truy cập vào dữ liệu đã được ẩn hoặc siêu dữ liệu chỉ được cấp cho một số ít nhân viên đã trải qua kiểm tra bảo mật minh bạch và được kiểm soát chặt chẽ bởi đội ngũ chuyên môn. Các nhân viên có quyền truy cập vào những dữ liệu này chịu sự theo dõi và giám sát theo thời gian thực.

Có được khả năng bảo mật hàng đầu cho email của bạn.

ĐĂNG KÝ NGAY