Lưu lượt nộp biểu mẫu dưới dạng PDF

Cho phép người trả lời lưu bản sao các lượt nộp biểu mẫu của họ bằng cách chia sẻ tập tin PDF về phản hồi của họ qua liên kết và tập tin đính kèm qua email. Việc chia sẻ dữ liệu lượt nộp chưa xử lý có thể trông không chuyên nghiệp, nhưng các tập tin PDF cung cấp định dạng lưu dữ liệu chuẩn hóa, thân thiện với người dùng cũng có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cá nhân của bạn.

Dùng thử ngay

Chia sẻ PDF qua trang Cảm ơn

Bạn có thể thêm liên kết vào bản sao PDF của phản hồi biểu mẫu trên trang xác nhận nhìn thấy sau khi gửi thành công. Điều này cho phép người trả lời lưu bản sao lượt nộp biểu mẫu của họ vào hồ sơ.

Biểu mẫu sang PDF
Trình tạo biểu mẫu PDF

Đính kèm PDF trong email

Đính kèm tập tin PDF của các lượt nộp biểu mẫu trong email xác nhận và các thông báo email khác. Điều này cho phép bạn chia sẻ lượt nộp biểu mẫu với cả người trả lời và người cộng tác chỉ bằng một bước đơn giản.

Tùy chỉnh các tập tin PDF phức tạp

Dùng các tùy chọn tùy chỉnh PDF để sửa đổi thuộc tính trang, bao gồm kích cỡ trang, hướng và chiều rộng lề, cũng như thuộc tính biểu mẫu như đầu trang biểu mẫu, nền và nhiều hơn nữa. Bạn có thể thực hiện các tùy chỉnh này trong khi vẫn giữ lại các chủ đề được áp dụng cho biểu mẫu trực tiếp. Dễ dàng tạo tập tin PDF ấn tượng phản ánh tốt nhất doanh nghiệp của bạn.

Biểu mẫu trực tuyến sang PDF