Kết thúc trải nghiệm điền biểu mẫu với trang chuyển hướng thích hợp

Gửi xác nhận cho người trả lời sau khi họ đã gửi thành công phản hồi biểu mẫu. Sử dụng tùy chọn Xác nhận và Chuyển hướng để chọn trang chuyển hướng phù hợp cho mọi tình huống - đến trang cảm ơn tùy biến hoặc đến trang khác để thực hiện bước tiếp theo.

Dùng thử ngay

Điểm cộng đảm bảo sự hài lòng: Trang cảm ơn tùy biến

Thể hiện sự trân trọng nhiều hơn và tỏ lòng biết ơn với người trả lời đã dành thời gian phản hồi bằng cách sử dụng trang cảm ơn. Trình tạo biểu mẫu cho phép bạn tùy chỉnh nội dung và kiểu thông báo bằng trình soạn thảo văn bản đa dạng thức. Bạn có thể tùy biến trang này hơn nữa bằng cách kết hợp các trường biểu mẫu để tự động điền trước các thông tin cụ thể về khách hàng.

Chuyển hướng biểu mẫu
Nhẹ nhàng định hướng người trả lời sang bước tiếp theo

Nhẹ nhàng định hướng người trả lời sang bước tiếp theo

Tiếp tục tương tác với người trả lời và khách hàng bằng cách chuyển hướng họ đến website của bạn hoặc đến trang web liên quan sau khi họ gửi biểu mẫu. Bạn có thể giới thiệu các sản phẩm, bộ sưu tập nổi bật và ưu đãi đặc biệt cho những khách hàng quan tâm.

Chuyển hướng người trả lời đến một biểu mẫu liên quan hoặc tự động tải lại cùng một biểu mẫu

Cho phép người trả lời gửi nhiều phản hồi cho cùng một biểu mẫu bằng tính năng tự động tải lại hoặc chuyển hướng họ đến biểu mẫu liên quan mà họ cũng có thể muốn điền vào. Việc điền nhiều lần vào các trường giống nhau có thể phiền phức, vì vậy bạn có thể bật tùy chọn điền trước các giá trị trường trong bất kỳ biểu mẫu chuyển hướng nào. Nhờ tính năng này, khách hàng có thể chỉ cần tập trung điền vào các trường quan trọng nhất, trong khi chúng tôi điền vào các trường còn lại cho họ.

Chuyển hướng người trả lời đến một biểu mẫu liên quan hoặc tự động tải lại cùng một biểu mẫu
Chuyển hướng biểu mẫu

Theo dõi lưu lượng truy cập

Bạn có thể sử dụng trang Cảm ơn làm vệ tinh để giúp bạn theo dõi các khách hàng tiềm năng và phân công cho các nhân sự tổ chức chiến dịch của bạn. Tính năng này cung cấp cho bạn tùy chọn sử dụng ID theo dõi Google Analytics và Facebook Pixel để xác định khách hàng tiềm năng được tạo và theo dõi tiến trình đạt được mục tiêu.