Trình tạo biểu mẫu trực tuyến

Ứng dụng tạo biểu mẫu kết hợp tính đơn giản và chức năng để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Dùng thử ngay

Tạo biểu mẫu mà không tốn nhiều công sức

Tạo biểu mẫu dễ dàng bằng phần mềm tạo biểu mẫu của chúng tôi được thiết kế để phù hợp với cả những người dùng không có kinh nghiệm lập trình. Thêm và tùy biến trường biểu mẫu theo nhu cầu riêng của bạn. Tạo báo cáo tùy chỉnh để xem và phân tích tất cả các lượt nộp biểu mẫu.

Chọn từ một loạt trường

Thu thập dữ liệu hiệu quả với sự giúp sức của hơn 30 loại trường. Mỗi trường trong trình tạo biểu mẫu đều có các thuộc tính tùy chỉnh để làm cho biểu mẫu của bạn trở nên độc đáo. Các trường này được tối ưu hóa để bảo vệ quyền riêng tư của người trả lời và bảo vệ mọi thông tin nhạy cảm.

Các trường trong trình tạo biểu mẫu - Zoho Forms Trình tạo biểu mẫu thanh toán - Zoho Forms
Biểu mẫu phụ trong trình tạo biểu mẫu - Zoho Forms Trình tạo biểu mẫu nhiều lựa chọn - Zoho Forms

Xác nhận phản hồi biểu mẫu

Khuyến khích người trả lời tránh trùng lặp hoặc lặp lại trong phản hồi của họ. Xác thực trường rõ ràng cho biết các trường có thể được đánh dấu là bắt buộc, chẳng hạn như tên, điều khoản và điều kiện, v.v bằng cách chỉ ra cho người trả lời.

Chia biểu mẫu thành nhiều trang

Đơn giản hóa các biểu mẫu phức tạp bằng cách phân chia biểu mẫu ra nhiều trang. Cấu trúc biểu mẫu để bao gồm các trường hoặc câu hỏi liên quan trên từng trang và đảm bảo người trả lời được chuyển đến trang có câu hỏi liên quan đến họ.

Trình tạo biểu mẫu
Trình tạo biểu mẫu - Zoho Forms
Trình tạo biểu mẫu trực tuyến - Zoho Forms

Lưu ngay, tiếp tục sau!

Cho phép người trả lời tự do lưu các biểu mẫu được điền một phần và hoàn thành biểu mẫu khi thuận tiện. Đảm bảo không có dữ liệu nào bị mất để việc điền biểu mẫu trở nên dễ dàng và không phiền phức.

Trình tạo biểu mẫu sơ yếu lý lịch - Zoho Forms

Bỏ qua các bước không cần thiết với logic có điều kiện

Chuyển hướng người trả lời đến câu hỏi hoặc trang liên quan dựa trên câu trả lời của họ. Đặt quy tắc để ẩn thông tin không liên quan trong biểu mẫu và cung cấp trải nghiệm điền biểu mẫu tùy chỉnh cho từng người trả lời.

Trình tạo biểu mẫu theo logic có điều kiện - Zoho Forms

Tạo các phần lặp lại với biểu mẫu phụ

Cho phép người trả lời thêm nhiều mục nhập và mục dòng trong một phần. Tạo biểu mẫu đơn hàng trực tuyến đơn giản bằng cách áp dụng các giá trị và công thức cho các thành phần trong biểu mẫu phụ và đảm bảo trải nghiệm mua sắm liền mạch cho khách hàng.

Biểu mẫu phụ trong trình tạo biểu mẫu - Zoho Forms