Lưu dữ liệu gửi biểu mẫu vĩnh viễn bằng tính năng Xuất báo cáo

Lưu hồ sơ vĩnh viễn về tất cả dữ liệu gửi biểu mẫu bằng cách xuất báo cáo ở định dạng tập tin CSV hoặc PDF. Tính năng này cho phép bạn lưu thông tin quan trọng ngoại tuyến, trong trường hợp bạn cần xóa cơ sở dữ liệu báo cáo. Sau đó, bạn có thể chia sẻ các báo cáo đã xuất này với các thành viên nhóm và đồng nghiệp để phân tích và cộng tác mà không gặp rắc rối.

Dùng thử ngay

Chọn giữa hai định dạng dễ sử dụng: CSV và PDF

Xuất báo cáo dưới dạng tập tin PDF hoặc CSV. Tính năng Xuất qua PDF lưu từng hồ sơ hoặc dữ liệu gửi biểu mẫu dưới dạng các cột trong bảng bao gồm tất cả các nhãn trường và phản hồi tương ứng. Khi bạn xuất ra CSV, tất cả thông tin được lưu trong bản tóm tắt dạng bảng trong một bảng tính. Nhờ vậy, bạn có thể so sánh tất cả dữ liệu gửi trên một trang.

Chọn giữa hai định dạng dễ sử dụng: CSV và PDF
Xuất hồ sơ có chọn lọc với các bộ lọc tùy chỉnh

Xuất hồ sơ có chọn lọc với các bộ lọc tùy chỉnh

Áp dụng các bộ lọc tùy chỉnh và tự động cho báo cáo biểu mẫu để truy xuất các hồ sơ chỉ chứa thông tin mà bạn cần. Sau đó, bạn có thể chỉ xuất các hồ sơ đã chọn này, thay vì mất thời gian sàng lọc thông tin không liên quan trong các tập tin đã xuất.

Giữ bí mật thông tin khách hàng

Bảo vệ thông tin khách hàng nhạy cảm trong khi xuất báo cáo biểu mẫu bằng cách ẩn các mục được mã hóa. Các trường mà bạn đánh dấu là được mã hóa sẽ tự động được lọc bỏ khi xuất tập tin. Bạn cũng có thể tạo tập tin được bảo vệ bằng mật khẩu để tăng cường bảo mật.

Giữ bí mật thông tin khách hàng