Cập nhật thông tin cho người trả lời qua email

Gửi xác nhận cho người trả lời sau mỗi lần họ gửi biểu mẫu, bất kể là biểu mẫu mua hàng, đăng ký hay truy vấn. Bao gồm các thông tin bổ sung như ID vé hoặc số tham chiếu, tài liệu hỗ trợ và hóa đơn cũng như các liên kết hữu ích trong thông báo qua email.

Dùng thử ngay

Cấu hình cài đặt email

Tạo bất kỳ workflow email nào bằng cách cấu hình cài đặt thông báo qua email phù hợp với nhu cầu. Làm rõ nội dung email bằng cách cung cấp dòng chủ đề theo ngữ cảnh và thông báo tương ứng trong nội dung email. Kết hợp các nhãn trường để điền trước tên của người nhận và cung cấp thông tin cụ thể về khách hàng trong email. Định dạng phông chữ và kiểu của văn bản nội dung phù hợp với thương hiệu của bạn và để cho email bắt mắt hơn.

Email thông báo
Thông báo qua email cho biểu mẫu

Thiết lập quy tắc cho workflow email động

Cấu hình quy tắc để tạo thông báo qua email động và các thông báo này sẽ được kích hoạt khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Bạn có thể tùy chỉnh các quy tắc này theo biểu mẫu được điền hoặc lựa chọn mà người trả lời đưa ra trên biểu mẫu. Với các tính năng này, bạn có thể tùy chỉnh thông báo qua email cho các tình huống cụ thể và gửi email liên quan cho cả người trả lời và đồng nghiệp.

CC/BCC cho đồng nghiệp

Gửi bản sao của email cho đồng nghiệp để cập nhật thông tin. Bạn cũng có thể cấu hình quy tắc để phân công nhiệm vụ cho đồng nghiệp dựa trên cùng điều kiện kích hoạt gửi thông báo qua email. Nhờ tính năng này, bạn có thể đơn giản hóa và tinh giản hai workflow quan trọng.

Thông báo qua email tự động
Thông báo qua email về biểu mẫu

Chi tiết tạo nên sự khác biệt

Tính năng thông báo qua email cung cấp cho bạn một số tùy chọn để đơn giản hóa công việc cho cả bạn và người trả lời. Ví dụ: email của bạn có thể cung cấp liên kết chỉnh sửa cho người trả lời, trong trường hợp họ muốn sửa đổi phản hồi hoặc sửa lỗi. Bạn cũng có thể cung cấp địa chỉ trả lời cho người trả lời, trong trường hợp họ cần liên hệ. Người trả lời thường muốn hoặc cần nhận được bản sao biểu mẫu của họ? Bạn có thể đính kèm dữ liệu được gửi qua biểu mẫu dưới dạng tập tin PDF và tự động gửi tập tin này đi khi biểu mẫu được hoàn thành.