Tài liệu kết hợp đáp ứng mọi yêu cầu

Tự động điền các mẫu tài liệu khác nhau, bao gồm hóa đơn, biên lai, vé và lời mời, với thông tin do khách hàng cung cấp trong phản hồi biểu mẫu. Sau đó, bạn có thể đính kèm các tài liệu đã kết hợp này trong email xác nhận. Tránh rắc rối khi phải nhập dữ liệu thủ công và lỗi sai do con người. Sử dụng dữ liệu biểu mẫu để tự động tạo tài liệu tùy chỉnh.

Dùng thử ngay

Tạo tài liệu tùy chỉnh với Zoho Writer

Chọn từ nhiều mẫu Zoho Writer được thiết kế sẵn hoặc tạo mẫu PDF tùy chỉnh của riêng bạn để sử dụng làm tập tin đính kèm email. Sau đó, tự động điền các mẫu này với phản hồi biểu mẫu bằng cách ánh xạ dữ liệu trường với các phần tử trong tài liệu PDF tùy chỉnh của bạn. Điều tuyệt vời nhất là quy trình này chỉ bao gồm vài bước đơn giản.

Kết hợp tài liệu
Trình kết hợp tài liệu

Tạo tài liệu tùy chỉnh với WebMerge

Sử dụng thông tin đăng nhập WebMerge của bạn để thiết lập mẫu tài liệu sẽ được gửi dưới dạng tập tin đính kèm trong email. Kết hợp dữ liệu đã thu thập trong phản hồi biểu mẫu vào mẫu tài liệu đăng ký và hợp đồng. Sau khi hoàn tất, các tài liệu này sẽ được gửi qua email một cách tự động và bảo mật.

Ký số tài liệu bằng Zoho Sign

Gửi tài liệu để nhiều thành viên trong tổ chức ký và xác minh bằng Zoho Sign, sau khi cấu hình quá trình kết hợp tài liệu bằng Zoho Writer. Với vài bước đơn giản, bạn có thể liệt kê danh sách email của các thành viên nhóm cần ký tài liệu hoặc nhận bản sao đã ký và tài liệu của bạn sẽ được gửi tự động đến tất cả thành viên.

Kết hợp tài liệu
Kết hợp tài liệu bằng biểu mẫu

Lưu tài liệu đã kết hợp trên đám mây

Lưu tập tin đính kèm biểu mẫu và tài liệu đã kết hợp trong các dịch vụ tích hợp Zoho Docs và Zoho Workdrive của chúng tôi hoặc các dịch vụ lưu trữ đám mây bên thứ ba như Dropbox, Google Drive hoặc OneDrive. Bạn có thể lưu tài liệu tự động hoặc sử dụng quy trình thủ công. Bằng cách này, bạn sẽ không bao giờ gặp rắc rối do mất thông tin quan trọng.

Giữ cho tài liệu tùy chỉnh nhất quán với thương hiệu

Tùy chỉnh hình thức của tài liệu đã kết hợp bằng cách tích hợp thương hiệu của bạn thông qua màu sắc và logo phù hợp với biểu mẫu. Giữ cho các tài liệu nhất quán bằng cách điều chỉnh các chi tiết như phông chữ, cỡ phông, bố cục và màu sắc.

Kết hợp tài liệu