Thu tiền thanh toán bảo mật

Cho phép người trả lời gửi tiền thanh toán cho đơn hàng, đăng ký và quyên góp thông qua tích hợp cổng thanh toán bảo mật. Zoho Forms hỗ trợ các công ty dịch vụ thanh toán bên thứ ba bao gồm PayPal, Stripe, Razorpay và nhiều công ty khác để giúp quá trình thanh toán an toàn và dễ dàng cho cả người dùng và khách hàng.

Dùng thử ngay

Tự động điền giá trị thanh toán

Bạn có thể nhập thủ công giá trị thanh toán ấn định hoặc cho phép biểu mẫu tự động điền số tiền thanh toán cuối cùng dựa trên công thức bạn đã cấu hình. Cấu hình công thức trong biểu mẫu đặt hàng để tính toán số tiền thanh toán dựa trên các biến số của sản phẩm đã chọn, thuế bổ sung và bất kỳ khoản phí bổ sung nào. Điều này cho phép bạn tính toán số tiền thanh toán chính xác mà không có sai sót.

Thu tiền thanh toán
Thu tiền thanh toán trực tuyến

Kích hoạt workflow thanh toán

Thiết lập workflow tự động để kích hoạt sau khi thanh toán thành công. Chỉ cần đánh dấu vào hộp kiểm, bạn có thể xử lý phê duyệt, gửi xác nhận qua email hoặc thông báo qua SMS cho khách hàng hoặc đồng nghiệp, xử lý tích hợp và kích hoạt workflow đã cấu hình bằng quy tắc biểu mẫu.

Chọn đơn vị tiền tệ mong muốn

Bạn có thể chọn trước đơn vị tiền tệ mong muốn trong cài đặt thanh toán. Zoho Forms cung cấp hơn 20 đơn vị tiền tệ để bạn lựa chọn, vì vậy bạn có thể điều hành doanh nghiệp từ mọi nơi.

Biểu mẫu thu tiền thanh toán