Chinh phục mọi phép tính với Trường tính toán

Hãy để các trường tính toán trong Zoho Forms đơn giản hóa các phép tính phức tạp cho bạn. Sử dụng các trường này trong biểu mẫu đặt hàng, biểu mẫu đăng ký và từ thiện, biểu mẫu kiểm tra trực tuyến và nhiều hơn nữa để tính toán số tiền thanh toán, điểm kiểm tra và các số liệu tổng hợp khác mà không có bất kỳ lỗi sai nào do con người gây ra.

Dùng thử ngay

Đơn giản hóa các phép tính phức tạp bằng công thức

Sử dụng trường công thức để cấu hình công thức và tự động hóa phép tính trong biểu mẫu. Trường công thức đa cấp đảm bảo tính toán nhanh chóng và chính xác bằng cách sử dụng mục nhập biểu mẫu và các điều kiện do người dùng (tức là bạn) cấu hình. Bạn có thể thiết lập các công thức này để tính toán số tiền thanh toán cuối cùng trên biểu mẫu đặt hàng để thanh toán nhanh chóng và dễ dàng.

Trường biểu mẫu được tính toán
Biểu mẫu tính toán

Thực hiện phép tính bằng công thức có điều kiện

Cấu hình công thức để thực hiện các phép tính nâng cao dựa trên mục nhập biểu mẫu và logic có điều kiện. Bạn có thể tạo bộ điều kiện đa cấp theo yêu cầu bằng cách sử dụng tùy chọn công thức có điều kiện và tự động hóa tất cả các phép tính trong biểu mẫu. Bạn thậm chí có thể cấu hình công thức có điều kiện trong biểu mẫu phụ.

Tạo biểu mẫu đặt hàng hoàn hảo

Bạn có thể sử dụng các trường hỗ trợ tính toán để tạo biểu mẫu hoàn hảo cho đơn hàng, đặt phòng khách sạn, đăng ký và nhiều hơn nữa. Sử dụng biểu mẫu phụ để thêm nhiều biến thể cho danh sách sản phẩm của bạn. Cấu hình công thức và logic có điều kiện để tính toán giá trị của các sản phẩm và dịch vụ được liệt kê trong biểu mẫu phụ để đưa vào quy trình thanh toán cuối cùng. Đặt đơn vị tiền tệ mong muốn bằng trường Tiền tệ và xác thực việc xử lý thanh toán bằng cách sử dụng trường Điều khoản và Điều kiện và Chữ ký. Cuối cùng, hoàn thành biểu mẫu đặt hàng bằng cách sử dụng trường Thanh toán và các cổng thanh toán tích hợp để thanh toán bảo mật.

Biểu mẫu tính toán