Chương trình hỗ trợ đăng ký khẩn cấp dành cho doanh nghiệp nhỏ (ESAP)

Chúng ta đang trải qua thời kỳ khó khăn. Các khách hàng doanh nghiệp nhỏ đã luôn ủng hộ chúng tôi và vì vậy chúng tôi muốn làm điều gì đó để hỗ trợ cho họ. ESAP hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp nhỏ đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng truy cập miễn phí vào phần mềm Zoho mà họ hiện đang sử dụng trong vòng ba tháng. Áp dụng đối với tất cả khách hàng của Zoho có 25 nhân viên hoặc ít hơn đã và đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hình suy thoái liên quan đến vi-rút corona. Chúng tôi sẽ cấp quyền miễn trừ dựa trên mức độ nghiêm trọng của tình trạng bị ảnh hưởng, ngành kinh doanh và các yếu tố khác.

Chương trình hỗ trợ đăng ký khẩn cấp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông điệp của Giám đốc điều hành Zoho, ông Sridhar Vembu về Chương trình hỗ trợ đăng ký khẩn cấp dành cho doanh nghiệp nhỏ

Chương trình ESAP dành cho ai?

Chương trình dành cho các khách hàng doanh nghiệp nhỏ của Zoho có 25 nhân viên hoặc ít hơn đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do tình hình suy thoái kinh tế. Các doanh nghiệp nhỏ chính là chìa khóa mở ra thành công của chúng tôi và bây giờ là lúc chúng tôi giúp đỡ họ. Chúng tôi dự kiến giúp đỡ cho 20.000 doanh nghiệp và tổ chức trên khắp thế giới. Trước khi đăng ký, xin hãy dành chút thời gian để cân nhắc xem bạn có thật sự đang cần giúp đỡ hay không. Nếu bạn không cần chương trình này nhưng vẫn đăng ký, bạn có thể dành mất cơ hội của một tổ chức thực sự cần giúp đỡ.

Chương trình bao gồm những sản phẩm và dịch vụ nào?

ESAP bao gồm tất cả các ứng dụng Zoho mà khách hàng hiện đang sử dụng. Sẽ áp dụng một số giới hạn với các sản phẩm được định giá dựa trên mức dùng. Chương trình sẽ không bao gồm các dịch vụ hỗ trợ của gói Premium và Enterprise.

Ngoài ESAP, chúng tôi cũng đã cung cấp miễn phí một bộ ứng dụng cộng tác và năng suất giúp cho mọi người có thể làm việc từ xa cho đến Ngày 1 Tháng mười hai 2020.

Chương trình hoạt động như thế nào?

Tất cả những ai đăng ký xin hãy đăng ký chương trình ESAP bằng cách sử dụng biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và sau đó đưa ra quyết định. Sau khi đăng ký được phê duyệt, chúng tôi sẽ xem xét gói đăng ký hiện tại của bạn và cấp cho bạn khoản tín dụng Zoho Wallet tương đương với ba tháng hóa đơn của bạn. Sau đó, bạn có thể tùy ý sử dụng khoản tín dụng Wallet.

Các điều khoản và điều kiện đối với tín dụng ESAP:

 • 1. Chương trình chỉ dành cho khách hàng thanh toán ít nhất một sản phẩm Zoho trong thời gian tối thiểu một năm, kết thúc vào Tháng 2 Năm 2020.
 • 2. Chỉ các khách hàng có 25 nhân viên hoặc ít hơn trong toàn bộ tổ chức đủ điều kiện tham gia chương trình này.
 • 3. Khoản tín dụng Wallet được cấp sẽ gấp 3 lần phí đăng ký hàng tháng mà khách hàng phải trả đối với tất cả các sản phẩm của Zoho. Giới hạn ở mức 2.000 USD cho mỗi khách hàng.
 • 4. Một khách hàng chỉ có thể đăng ký một lần và không được chỉnh sửa đơn đăng ký, vì vậy vui lòng cung cấp thông tin chính xác.
 • 5. Sau khi được cấp, tín dụng Wallet sẽ không được cấp thêm.
 • 6. Khoản tín dụng được cấp cho bất kỳ tổ chức nào cũng chỉ có thể được sử dụng bởi người dùng là quản trị viên với tài khoản của họ.
 • 7. Zoho bảo lưu quyền phê duyệt hoặc từ chối bất kỳ đơn đăng ký nào và đây là quyết định cuối cùng
 • 8. Nếu Zoho phát hiện đơn đăng ký nào thể hiện sai sự thật, tại thời điểm nộp đơn hoặc sau đó, chúng tôi bảo lưu quyền loại khách hàng đó khỏi chương trình này
 • 9. Zoho bảo lưu quyền chấm dứt chương trình này bất cứ lúc nào và không nhận thêm đơn đăng ký.

Câu hỏi thường gặp

 • Làm thế nào khách hàng sử dụng gói Hàng năm có thể nhận các lợi ích của chương trình này? 

  Khách hàng có thể chọn mua bất kỳ sản phẩm mới nào hoặc thêm giấy phép người dùng hoặc chúng tôi cũng có thể giúp bạn gia hạn thêm 90 ngày bằng các khoản tín dụng này.

 • Các tín dụng này có thể được đổi thành tiền mặt hoặc chuyển tiền vào ngân hàng không? 

  Không. Tín dụng chỉ có thể được sử dụng trên các sản phẩm của Zoho được phê duyệt cho chương trình này.

 • Khách hàng có thể xem tín dụng hiện có ở đâu? 

  Bạn có thể xem tổng tín dụng hiện có của tổ chức ở cột tiêu đề trên trang Đăng ký của sản phẩm.

 • Khách hàng có thể chuyển những tín dụng này cho khách hàng khác không? 

  Không, chỉ tổ chức được cấp tín dụng có thể sử dụng tín dụng.

 • Có ngoại lệ trong việc sử dụng tín dụng không? 

  Chỉ có QUẢN TRỊ VIÊN của tổ chức có quyền sử dụng khoản tín dụng này đối với mọi giao dịch.

 • Tín dụng ESAP có hiệu lực trong bao lâu? 

  Các tín dụng này có hiệu lực trong 90 ngày kể từ ngày được cấp.

 • Các tín dụng này có thể được sử dụng cho các giao dịch nào khác ngoài giao dịch gia hạn không? 

  Có. Bạn có thể sử dụng những tín dụng này để thêm giấy phép người dùng, phiên bản hoặc thanh toán các nâng cấp trước khi hết hạn.

Nếu bạn có thắc mắc nào liên quan đến tín dụng ESAP, vui lòng gửi thư về địa chỉ esap@zohocorp.com 

Zoho Remotely

Làm việc từ xa miễn phí

Zoho Remotely hỗ trợ bạn làm việc từ xa với bộ ứng dụng web và di động hoàn chỉnh, giúp bạn giao tiếp, cộng tác và làm việc hiệu quả. Bộ ứng dụng bao gồm phần mềm giao tiếp nhóm, họp trực tuyến, quản lý dự án và hơn thế nữa. Miễn phí Remotely cho mọi doanh nghiệp đến Ngày 1 Tháng mười hai 2020.

Trước khi đăng ký, xin hãy dành chút thời gian để cân nhắc xem bạn có thật sự đang cần giúp đỡ hay không. Nếu bạn không cần chương trình này nhưng vẫn đăng ký, bạn có thể dành mất cơ hội của một tổ chức thực sự cần giúp đỡ.

Đăng ký ESAP

©  , Zoho Corporation Pvt. Ltd. Bảo lưu mọi quyền.