Đang tải về Zoho Docs...

Cám ơn bạn đã tải về Zoho Docs. Tải về sẽ tự khởi động. Nếu không, vui lòng nhấp vào đây để khởi động lại tải về.

1. Chạy trình cài đặt Zoho Docs

Tải về Window

Nhấp vào tập tin .dmg vừa tải xuống.

2. Bắt đầu cài đặt

Nhấp đúp vào biểu tượng Đồng bộ Zoho Docs để bắt đầu cài đặt.

3. Bạn đã sẵn sàng!

Biểu tượng Zoho Docs xuất hiện trên thanh menu.

Cần thêm thông tin? Hãy xem Tài liệu trợ giúp về Zoho Docs cho máy tính của chúng tôi.