Dịch vụ khách hàng được hợp lý hóa, chỉ cần một cú nhấp chuột.

Zoho Desk cung cấp tính năng tự động hóa thông minh để nhóm của bạn triển khai, qua đó họ có thể phản hồi nhanh hơn và giúp mọi khách hàng hài lòng hơn.

Dùng thử miễn phí

Giảm các công việc thủ công.

Dịch vụ khách hàng được hợp lý hóa, chỉ cần một cú nhấp chuột.

“Khoảng 66% người trưởng thành tin rằng điều quan trọng nhất mà một công ty có thể làm là coi trọng thời gian của họ trong quá trình tương tác dịch vụ." — Forrester

Zoho Desk cung cấp tính năng tự động hóa workflow thông minh để nhóm của bạn triển khai, qua đó họ có thể phản hồi nhanh hơn và giúp mọi khách hàng hài lòng hơn.

Create workflows

Phản hồi khách hàng kịp thời

Trong dịch vụ khách hàng, thời gian là tất cả.

Phản hồi và giải quyết nhanh chóng có thể khiến dịch vụ khách hàng của bạn khác biệt các đối thủ khác. Nghĩa là, điều quan trọng là bạn không được để mất thông tin về các yêu cầu hoặc phản hồi đang chờ xử lý. Với workflow hệ thống tạo yêu cầu dựa trên thời gian, bạn có thể cấu hình các quy tắc sẽ được kích hoạt khi xảy ra sự kiện đã hẹn giờ.

Ví dụ, nhân viên sẽ được thông báo khi một yêu cầu chờ xử lý lâu hơn một số giờ nhất định hoặc khi một phản hồi chưa được đọc trong một khoảng thời gian nhất định. Tương tự, một email có thể được gửi đến người giám sát nếu yêu cầu vẫn chưa được phân công trong một khoảng thời gian đã thiết lập hoặc khi nhân viên dành nhiều hơn một số giờ nhất định để giải quyết yêu cầu đó. Bạn thiết lập điều này như một quy trình hệ thống tạo yêu cầu duy nhất trong Zoho Desk để tối ưu hóa các nỗ lực hỗ trợ của bạn.

Quy trình hệ thống tạo yêu cầu cải thiện thời gian phản hồi liên hệ đầu tiên và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng.

Đừng tiếp tục trong vòng luẩn quẩn

Kết quả xuất sắc đến từ sự đổi mới, không phải sự lặp lại.

Khi bạn xử lý yêu cầu của khách hàng hàng ngày, có một số hoạt động nhất định mà bạn cần thực hiện thường xuyên và lặp lại để giữ cho mọi việc diễn ra suôn sẻ. Khi cơ sở khách hàng của bạn mở rộng, các nhiệm vụ hàng ngày này trở thành công việc thường nhật và chiếm một phần lớn thời gian hỗ trợ của bạn. Bạn sẽ gặp rủi ro nhân viên của mình ưu tiên những nhiệm vụ thường nhật này hơn việc phản hồi kịp thời yêu cầu của khách hàng.

workflow bộ phận trợ giúp

Với tính năng tự động hóa workflow hệ thống tạo yêu cầu từ Zoho Desk, bạn có thể thiết lập một bộ quy tắc sẽ được thực thi khi đáp ứng các điều kiện cụ thể. Sử dụng các quy tắc workflow bộ phận trợ giúp này, bạn có thể tự động hóa thông báo email, phân công nhiệm vụ cho những người dùng khác nhau và tự động cập nhật các giá trị trường đã xác định.

Điều này giúp tăng hiệu suất nhân viên bằng cách xử lý các hoạt động thủ công thường nhật.

Tự động hóa dịch vụ hỗ trợ theo cách phù hợp với bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí 15 ngày.

Dùng thử Zoho Desk