Dịch vụ khách hàng được hợp lý hóa, chỉ cần một cú nhấp chuột.

Zoho Desk cung cấp tính năng tự động hóa thông minh để nhóm của bạn triển khai, qua đó họ có thể phản hồi nhanh hơn và giúp mọi khách hàng hài lòng hơn.

Dùng thử miễn phí

Giảm các công việc thủ công.

Mỗi doanh nghiệp có một bộ quy trình riêng biệt rất quan trọng đối với chức năng của doanh nghiệp. Trong dịch vụ khách hàng, đó có thể đơn giản như việc phân công yêu cầu cho các nhóm khác nhau hoặc kết hợp giữa việc tạo nhiệm vụ, phân công yêu cầu và thông báo cho người ra quyết định. Tính năng tự động hóa workflow có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả bằng cách tự động hóa các thao tác thủ công, lặp lại. Tính năng này linh hoạt, dễ cấu hình và có thể tùy chỉnh rộng rãi để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.

Kịp thời.

Trong dịch vụ khách hàng, thời gian là tất cả. Phản hồi và giải quyết nhanh chóng có thể khiến nỗ lực dịch vụ khách hàng của bạn khác biệt các đối thủ khác. Nghĩa là, điều quan trọng là bạn không được để mất thông tin về các yêu cầu hoặc phản hồi đang chờ xử lý. Với các quy tắc dựa trên thời gian, bạn có thể cấu hình workflow sẽ được kích hoạt khi xảy ra sự kiện đã hẹn giờ. Ví dụ: nhân viên được thông báo khi một yêu cầu đang chờ xử lý trong hơn x giờ hoặc khi họ chưa xem phản hồi trong x giờ. Tương tự, một email có thể được gửi đến người giám sát nếu yêu cầu vẫn chưa được phân công trong hơn x giờ hoặc khi nhân viên dành hơn x giờ để giải quyết yêu cầu đó.

Một chương trình không thể phù hợp với tất cả.

Mỗi yêu cầu không giống nhau nên cách thức bạn giải quyết phải khác nhau. Workflow giúp bạn tự động hóa các quy trình dịch vụ khách hàng cơ bản. Tuy nhiên, đối với các yêu cầu cần thực hiện một loạt các thao tác riêng biệt, macro sẽ có ích trong trường hợp này. Bạn có thể kết hợp một số thao tác như cập nhật trường, gửi thông báo qua email và thông báo cho nhóm kỹ thuật trong một macro duy nhất. Nhân viên có thể quyết định chỗ áp dụng thao tác theo ngữ cảnh, thay vì tiêu chuẩn hóa ở tất cả yêu cầu.

Dùng thử miễn phí 15 ngày.

Hãy bắt đầu ngay hôm nay