Tập trung vào những yếu tố quan trọng nhất.

Quản lý yêu cầu dễ dàng hơn rất nhiều với Zoho Desk. Với các chế độ làm việc, Xem nhanh yêu cầu, Trình chỉnh sửa phản hồi nâng cao và Phát hiện xung đột, bạn chỉ cần đăng nhập, tập trung và thực hiện.

Bắt đầu

Tập trung vào những gì bạn cần.

Zoho Desk cung cấp các chế độ xem yêu cầu khác nhau để giúp bạn tự động sắp xếp yêu cầu dựa trên mức độ ưu tiên, thời gian đến hạn, trạng thái hoặc trạng thái CRM. Tính năng này giúp nhân viên của bạn tiết kiệm thời gian quyết định xem yêu cầu nào cần sự chú ý trước.

Countdown mode

Xem nhanh để quyết định.

Chế độ Xem nhanh yêu cầu hiển thị bản xem trước mọi tương tác mà nhóm của bạn đã thực hiện với khách hàng, cũng như là các thuộc tính của yêu cầu và mọi bài viết liên quan từ Kho kiến thức. Bằng cách này, việc điều hướng giữa các yêu cầu trở nên dễ dàng hơn và bạn có thể nhanh chóng xác minh nội dung trước khi phân công, xóa hoặc đánh dấu là thư rác.

Ticket peek

Gửi phản hồi hoàn hảo.

Điều chỉnh câu trả lời của bạn để phù hợp với tình huống bằng Trình chỉnh sửa phản hồi nâng cao. Bạn có thể phản hồi nhanh hơn nhiều bằng Đoạn mã, phím tắt trực quan. Nếu bạn cần lời khuyên từ các đối tác và chuyên gia tư vấn bên ngoài, bạn chỉ cần đánh dấu toàn bộ chuỗi là “Riêng tư” và chuyển tiếp cuộc trò chuyện cho họ để cung cấp thêm ngữ cảnh.

Advanced response editor

Tăng năng suất của nhóm.

Zoho Desk được trang bị các tính năng để tăng hiệu quả của nhóm khi giải quyết yêu cầu: Chế độ Phát hiện xung đột nhân viên đảm bảo rằng không có hai nhân viên nào cùng làm việc trên cùng một yêu cầu. Thẻ yêu cầu giúp nhóm của bạn tiết kiệm thời gian bằng cách sắp xếp các yêu cầu thành các danh mục khác nhau để tham khảo trong tương lai.

Agent collision detection

Nhận. Phản hồi. Theo dõi.

Theo dõi lượng thời gian mà nhân viên dành cho yêu cầu và công việc của khách hàng. Có thể xuất thời gian thêm vào yêu cầu để tạo hóa đơn và gửi hóa đơn cho khách hàng. Thậm chí là bạn có thể nhận được thông tin chi tiết từ bảng chỉ số theo dõi thời gian đã tích hợp.

Time tracking

Chuyển đổi tất cả khách hàng tiềm năng.

Thu hẹp khoảng cách giữa nhóm bán hàng và nhóm hỗ trợ bằng cách tích hợp Zoho CRM. Nhóm bán hàng có thể trả lời yêu cầu từ bên trong Zoho CRM và nhóm hỗ trợ có thể xem yêu cầu từ các khách hàng tiềm năng trong Zoho Desk. Trong yêu cầu, thậm chí là bạn có thể thấy các chi tiết như định giá thỏa thuận và sản phẩm được đánh giá.

Bắt đầu dùng thử miễn phí 15 ngày.

Hãy bắt đầu ngay hôm nay