Mỗi yêu cầu đều có người phụ trách phù hợp.

Đi sâu hơn vào chi tiết của việc quản lý yêu cầu bằng cách thiết lập các quy tắc phân công. Theo cách này, bạn không phải phân công yêu cầu theo các thủ công cho các nhân viên mỗi khi có yêu cầu. Tính năng này cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn và nhóm của bạn tự chủ hơn.

Bắt đầu

Không để lại yêu cầu chưa được phân công.

Luân phiên là hình thức phân công yêu cầu tự động đơn giản nhất. Hình thức này phân phối yêu cầu đồng đều cho tất cả các nhân viên dựa trên giới hạn mà bạn đặt. Với sự can thiệp tối thiểu, tính năng Luân phiên đảm bảo rằng mọi yêu cầu đều được phân công.

Quyết định xem ai xử lý vấn đề gì một cách tự động.

Bạn cũng có thể đảm bảo rằng các loại yêu cầu cụ thể được các nhân viên cụ thể trong nhóm xử lý. Ví dụ, bạn có thể thiết lập quy tắc phân công yêu cầu từ các kênh như phương tiện truyền thông xã hội chỉ cho các chuyên gia truyền thông xã hội, từ đó, khách hàng có được giải pháp tốt nhất trong thời gian ngắn nhất.

Làm đúng trong một lần thực hiện.

Khi yêu cầu tìm thấy các nhân viên hoặc nhóm phù hợp trong lần đầu tiên, khách hàng ít phải lặp lại thông tin hơn. Bạn tránh được các chuyển hướng vô tận và khách hàng nhận được hỗ trợ nhanh hơn, chính xác hơn từ nhóm của bạn.

Giám sát tốt hơn.

Khi có chủ sở hữu rõ ràng cho mỗi yêu cầu, việc theo dõi tiến trình của yêu cầu sẽ dễ dàng hơn. Điều này có thể có nghĩa là đo lường mức độ của khách hàng, theo dõi thời gian dành cho yêu cầu và cộng tác với các bên liên quan và nhân viên nội bộ.

Bắt đầu dùng thử miễn phí 15 ngày.

Bắt đầu