Bộ phận trợ giúp của bạn, không có giới hạn.

Xây dựng và lưu trữ các giải pháp tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn trên Kho ứng dụng.

Vào Kho ứng dụng

Cải tiến Desk với sức mạnh của các sản phẩm khác

Bằng cách xây dựng tiện ích mở rộng, bạn có thể tích hợp Zoho Desk với mọi sản phẩm dựa trên web. Kết nối ứng dụng CRM hoặc ERP yêu thích của bạn cho ngữ cảnh được thêm vào. Đưa vào ứng dụng quản lý dự án hoặc ứng dụng hàng tồn kho để thực hiện các thao tác theo dõi một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhúng ứng dụng dịch để trả lời khách hàng bằng ngôn ngữ khác một cách nhanh chóng. Tích hợp ứng dụng lịch và quản lý các cam kết theo dõi với khách hàng của bạn. Thậm chí là bạn có thể viết các tiện ích mở rộng riêng chỉ dành cho doanh nghiệp của mình.

marketplace-gtranslate

Tiện ích mở rộng được thiết kế riêng cho doanh nghiệp của bạn

Xây dựng tích hợp của riêng bạn ngay từ đầu để tích hợp tất cả ứng dụng với Zoho Desk và đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Zoho Desk rất linh hoạt nên bạn có thể sử dụng bất kỳ phần nào của màn hình mà tiện ích mở rộng cần. Ví dụ: ứng dụng thông tin chuyên sâu có thể cần toàn bộ màn hình trong khi ứng dụng theo dõi vấn đề có thể được sử dụng tốt nhất trong màn hình phản hồi yêu cầu. Thậm chí là bạn có thể gửi hoặc nhận dữ liệu mà không cần rời khỏi giao diện Zoho Desk.

marketplace-customer-insights

Kết nối với các kênh mà bạn quan tâm

Khung đa kênh trong Zoho Desk cho phép bạn viết các tiện ích mở rộng lấy các cuộc trò chuyện từ tất cả các kênh chính của bạn. Ví dụ: các công ty liên quan đến du lịch theo dõi các trang web đánh giá như TripAdvisor và Yelp, trong khi đó, các thương hiệu phong cách sống theo dõi YouTube và Instagram. Với API, bạn có thể tích hợp Zoho Desk với các kênh bạn cần và trả lời khách hàng mà không cần chuyển đổi màn hình.

Mở rộng khả năng của bộ phận trợ giúp.

Vào Kho ứng dụng