Đặt câu hỏi phù hợp.

Zoho Desk mang đến cho bạn Bố cục: tập hợp các trường có thể tùy chỉnh cho từng bộ phận của bạn.

Dùng thử miễn phí ngay

Tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của bạn.

Dịch vụ khách hàng tốt đi kèm với việc có thông tin phù hợp để giải quyết vấn đề nhưng mỗi bộ phận cần một bộ dữ liệu khác nhau từ khách hàng. Với Bố cục, bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu web của mình để có các trường quan trọng cho từng bộ phận.

Customize Layouts

Hợp lý hóa quy trình hỗ trợ khách hàng.

Mặc dù trường tùy chỉnh giúp bạn tạo các trường phù hợp với doanh nghiệp, Bố cục giúp bạn điều chỉnh các giá trị mà không tạo ra nhiều trường cho mỗi bộ phận. Ví dụ: trong khi “Yêu cầu tính năng” dưới dạng trạng thái của yêu cầu có ý nghĩa đối với Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nhưng lại không hữu ích với Bộ phận hoàn trả.

Nắm bắt ngữ cảnh quan trọng.

Tùy chỉnh biểu mẫu để sắp xếp các trường theo thứ tự có ý nghĩa. Thay đổi các trường để cung cấp cho nhân viên đủ ngữ cảnh để thực sự hiểu vấn đề. Đối với mỗi bộ phận, bạn có thể chọn bố cục riêng cho từng mô-đun.

Web forms

Loại bỏ tình trạng lộn xộn.

Khi khách hàng điền vào biểu mẫu web để nêu yêu cầu, điều quan trọng là bạn chỉ hỏi họ về thông tin mà bạn thực sự cần, điều này làm giảm sự lộn xộn dữ liệu mà nhân viên phải sàng lọc. Sử dụng Bố cục, bạn có thể hiển thị một tập hợp trường riêng cho từng bộ phận và đảm bảo rằng mỗi bộ phận chỉ nhìn thấy các trường có liên quan.

Bắt đầu dùng thử miễn phí 15 ngày.

Bắt đầu