Hài lòng mức độ mới của thỏa mãn.

Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng trong mỗi tương tác. Theo dõi, cải thiện và tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ khách hàng của bạn để mang lại nhiều hài lòng hơn trong mỗi yêu cầu.

Ngắn gọn và đơn giản.

Một câu hỏi. Hai tùy chọn đánh giá. Thông tin chi tiết rõ ràng.

Hỏi khách hàng của bạn một câu hỏi đơn giản và theo dõi với hai tùy chọn dễ dàng để chọn. Khách hàng cũng có thể cung cấp thêm phản hồi nên bạn có thể có thông tin chi tiết về mức độ hài lòng rõ ràng với lý do để hỗ trợ họ.

Phản hồi của khách hàng - Hai lựa chọn đánh giá

Tin vào cơ hội thứ hai.

Yêu cầu đánh giá một lần. Hoặc nhiều lần nếu bạn cần.

Cố gắng tạo ra sự hài lòng ngay từ khi nói “xin chào”. Nhưng nếu bạn không thể, hãy thử lại. Bạn có thể yêu cầu đánh giá ở mỗi bước hoặc chỉ một lần sau khi đóng yêu cầu.

Phản hồi của khách hàng - Xếp hạng mức độ hài lòng
Phản hồi của khách hàng - Xử lý phản hồi tiêu cực

Ai đã nói gì. Nói khi nào.

Sắp xếp theo khách hàng, tổ chức, yêu cầu và nhân viên.

Tất cả các đánh giá từ khách hàng được tổng hợp tự động ở một nơi duy nhất. Xem các đánh giá được nhóm theo khách hàng, tổ chức, yêu cầu và nhân viên. Bạn cũng có thể tổng hợp các báo cáo tùy chỉnh với đánh giá mức độ hài lòng trong tiêu chí.

Không có kết thúc nào lỏng lẻo.

Theo dõi, tìm ra và kết thúc.

Theo dõi chặt chẽ phản hồi từ khách hàng thông qua các chế độ xem tùy chỉnh. Tự động hóa các quy trình theo dõi dựa trên mức đánh giá nhận được. Tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì và kết thúc mọi tương tác với một kết thúc có hậu.

phản hồi của khách hàng qua chế độ xem tùy chỉnh

Thể hiện rằng bạn làm tốt như thế nào.

Tất cả các đánh giá của bạn. Trên cổng thông tin của bạn. Theo thời gian thực.

Mức đánh giá về sự hài lòng gần đây nhất của bạn có thể được tự động đối chiếu và hiển thị trong Trung tâm trợ giúp. Rốt cuộc, nếu bạn cung cấp dịch vụ tuyệt vời, bạn cũng có thể khoe điều đó!