Dự đoán trường trong Zoho Desk

Một công cụ AI mạnh mẽ giúp đội ngũ dịch vụ khách hàng của bạn hoạt động hiệu quả hơn và chủ động hơn.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Tại sao nên sử dụng Dự đoán trường?

  • Tăng hiệu quả
  • Mang đến trải nghiệm dịch vụ chủ động
  • Giải quyết vấn đề nhanh chóng
  • Nâng cao độ chính xác và rõ ràng

Dự đoán trường trong Zoho Desk là gì?

Dự đoán trường được cung cấp bởi Zia AI giúp đội ngũ dịch vụ khách hàng hoạt động dựa trên dữ liệu khách hàng với độ chính xác và rõ ràng cao hơn. Tính năng này cho phép nhân viên dịch vụ khách hàng giải quyết yêu cầu nhanh hơn ngay cả khi không có workflow nhờ có Zia.
Dự đoán trường sẽ giúp các nhóm tự động hóa việc phân công yêu cầu và loại bỏ công việc nhập dữ liệu tẻ nhạt cho nhân viên.

Dự đoán trường trong Zoho Desk là gì

Tự động hóa phân công yêu cầu

Tính năng Dự đoán trường có thể tự động hóa các nhiệm vụ đơn điệu như phân công yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ thông minh dựa trên kỹ năng và giúp nhân viên dịch vụ khách hàng tạo workflow tự động.

Tự động hóa phân công yêu cầu

Học tập liên tục

Việc dự đoán được kết quả giúp nhân viên dịch vụ khách hàng tiết kiệm thời gian và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa. Dự đoán trường của Zoho Desk có thể được đào tạo để nhận biết các mẫu dữ liệu có thể hợp lý hóa các quy trình và cung cấp các mức độ dịch vụ cao.

Học tập liên tục

Giải quyết vấn đề nhanh chóng

Dự đoán trường giúp tiết kiệm thời gian cho nhân viên dịch vụ khách hàng bằng cách giảm thiểu việc nhập dữ liệu thủ công, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết vấn đề cho khách hàng. Điều này đặc biệt hữu ích khi số lượng yêu cầu tăng cao.

Giải quyết vấn đề nhanh chóng

Nâng cao độ chính xác

Dự đoán trường giúp tối đa hóa hiệu quả làm việc của đội ngũ hỗ trợ theo thời gian thông qua học máy. Hoạt động phân tích dữ liệu và thuật toán diễn ra liên tục giúp hạn chế sai lệch, đảm bảo xử lý dữ liệu khách hàng chính xác và hỗ trợ giải quyết vấn đề hiệu quả.

Nâng cao độ chính xác

Dự đoán để đạt năng suất tốt hơn.
Hãy thử Dự đoán trường trong Zoho Desk.

  • Không yêu cầu thẻ tín dụng.
  • Không cần tải phần mềm xuống.