Tự động giữ lời hứa của bạn.

Zoho Desk được trang bị tính năng tự động hóa thông minh và các quy tắc SLA để giúp bạn vận hành bộ phận trợ giúp hiệu quả hơn.

Đăng ký ngay

Đừng bỏ qua yêu cầu.

Cam kết chất lượng dịch vụ giúp bạn tự động đặt thời gian đến hạn cho yêu cầu dựa trên các tiêu chí như kênh khởi tạo yêu cầu, khách hàng đã đưa ra yêu cầu và trạng thái của yêu cầu. Chức năng này giúp nhân viên của bạn quyết định yêu cầu nào cần sự chú ý của họ ngay lập tức và yêu cầu nào có thể được giải quyết sau.

Configure SLAs

Xử lý nhanh lỗi.

Khi phát sinh vi phạm SLA, Zoho Desk sẽ tự động chuyển các yêu cầu quá hạn cho người quản lý hoặc nhân viên có liên quan. Bạn có thể tùy chỉnh tập hợp các quy tắc đơn giản để chi phối các thao tác này và quản lý yêu cầu hiệu quả hơn.

Chủ động quản lý yêu cầu.

Người quản lý và người giám sát có thể tạo chế độ xem tùy chỉnh để xem danh sách tất cả các yêu cầu đã vi phạm SLA. Sau đó, họ có thể tham gia và quản lý các yêu cầu này trực tiếp hoặc bằng cách phân công yêu cầu cho một thành viên khác trong nhóm để đảm bảo là có thể giải quyết kịp thời.

Theo dõi quá trình.

Theo dõi quá trình của toàn bộ nỗ lực dịch vụ khách hàng, như số lượng yêu cầu quá hạn, các vi phạm SLA và thời gian phản hồi trung bình. Đây là những chỉ số quan trọng cho biết nhóm của bạn hoạt động tốt như thế nào. Hãy theo dõi các chỉ số này bằng các báo cáo tùy chỉnh, có thể dễ dàng tạo và gửi đến hộp thư đến của bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí 15 ngày.

Bắt đầu