Chức năng thiết kế riêng cho bộ phận trợ giúp của bạn.

Hàm tùy chỉnh là các hướng dẫn mà bạn có thể viết để làm cho ứng dụng của bên thứ ba kết hợp với nỗ lực dịch vụ khách hàng của bạn trên Zoho Desk. Dù bạn cần thêm một tác vụ trong ứng dụng quản lý dự án hoặc gửi mục nhập thời gian đến ứng dụng lập hóa đơn, Zoho Desk cho phép bạn làm tất cả.

Dùng thử ngay

Duy trì dữ liệu chính xác theo cách bạn cần.

Viết Hàm tùy chỉnh để thực hiện các nhiệm vụ nằm ngoài chức năng đã tích hợp của Zoho Desk. Ví dụ: nếu bạn cần cập nhật một trường trong Zoho Desk mỗi khi nhận được đánh giá mức độ hài lòng, bạn có thể viết Hàm tùy chỉnh để thực hiện điều đó.

Tích hợp Desk với các ứng dụng khác mà bạn sử dụng.

Ngay cả khi bạn muốn một thao tác trong Zoho Desk để kích hoạt một thao tác trong ứng dụng khác, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Ví dụ: bạn có thể viết Hàm tùy chỉnh để cập nhật trường trong CRM mỗi khi yêu cầu được đóng trong Zoho Desk.

Bảo mật.

Bảo mật dữ liệu nội bộ là một thách thức đắt giá, đặc biệt là khi nói đến thông tin khách hàng. Thay vào đó, Hàm tùy chỉnh được viết bằng Deluge, được lưu trữ và cung cấp bởi Zoho, từ đó bạn có thể điều hành doanh nghiệp của mình một cách dễ dàng và an toàn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí 15 ngày.

Bắt đầu