Xây dựng mối quan hệ lâu dài với Cộng đồng từ Zoho Desk.

XEM VIDEO TỔNG QUAN

Dùng thử ngay

Tự lực là sự trợ giúp tốt nhất.

Xây dựng một nhóm khách hàng và những người nhiệt tình có thể giúp nhau trả lời và giải quyết các vấn đề. Điều này giúp làm giảm tải yêu cầu cho các nhân viên và đảm bảo rằng câu hỏi của khách hàng được lắng nghe và được trả lời.

Kiểm duyệt cộng đồng của bạn.

Với khả năng kiểm duyệt tất cả các bài đăng trong cộng đồng, bạn luôn kiểm soát được nội dung và giảm thư rác cùng với sự tham gia không mong muốn. Thêm nhiều người điều hành như bạn muốn và luôn cập nhật về cuộc thảo luận trong cộng đồng của bạn.

Kiểm duyệt cộng đồng của bạn

Giới hạn truy cập.

Bạn có thể mở cộng đồng của mình cho mọi người hoặc chỉ giới hạn cộng đồng với người dùng đã đăng nhập. Bạn có thể đảm bảo rằng các bài đăng của khách hàng được bảo vệ và giữ thông báo của bạn chỉ hiển thị cho người dùng đã đăng ký.

restrict-access

Nói chuyện với khách hàng của bạn.

Sử dụng cộng đồng của bạn để tương tác và làm quen với khách hàng của bạn. Bạn có thể đăng thông báo sản phẩm hoặc lưu trữ AMA và đảm bảo rằng khách hàng quen thuộc với triết lý thương hiệu của bạn.

Thông báo

Dùng thử miễn phí 15 ngày.

Bắt đầu