Bắt đầu quy trình

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, sẽ khó khăn hơn để đảm bảo rằng các quy trình luôn đi đúng hướng. Trong ngành dịch vụ khách hàng, đây là tin không tốt cho khả năng dự đoán, tính nhất quán và tính kịp thời mà khách hàng của bạn đã quen thuộc. Đây là lý do cần dùng đến Blueprint.

Tập hợp dễ dàng

Mọi quy trình đều quan trọng nên không khó để thiết kế hoặc tuân theo. Trình tạo Blueprint kéo và thả của Zoho Desk cho phép bạn tập hợp các chuỗi thao tác một cách trực quan. Khi đã kích hoạt, mọi bước của Blueprint đều được tuân theo đúng như cách bạn mong muốn.

Quy trình dành riêng

Mỗi doanh nghiệp đều có những cách độc đáo để hoàn thành công việc. Đó là lý do tại sao Blueprint cho phép bạn tùy chỉnh tất cả chi tiết của mọi quy trình bạn thiết kế cho đến thao tác cuối cùng. Dù đó là một điều kiện cụ thể cần phải được đáp ứng hoặc thông báo tùy chỉnh cần được gửi đi, Blueprint cho phép bạn làm tất cả.

Thiết bị được tra dầu hoàn hảo

Nhiều nhân viên hoặc nhóm có thể là một phần của cùng một Blueprint mà không cần sự can thiệp hay giám sát nào. Dễ dàng phát hiện và khắc phục nút thắt hơn vì Blueprint xác định rõ ràng yếu tố ai, cái gì và khi nào của mọi thao tác.

Đào tạo hỗ trợ cho nhân viên mới

Mỗi khi bạn có nhân viên mới, họ sẽ cần phải tìm hiểu các quy trình của bạn. Đừng lo lắng về việc phải tự giải thích cho nhân viên mới. Blueprint sẽ giúp bạn làm điều đó. Không bị lãng phí thời gian trong quá trình nhập môn nữa vì tất cả Blueprint đều nhẹ nhàng khuyến khích nhân viên mới qua các thao tác.

Đủ đơn giản cho mọi người dùng

Ở mọi giai đoạn của quy trình, Blueprint giúp mọi bên liên quan dễ dàng tuân thủ quy trình. Họ chỉ thấy các thao tác áp dụng cho họ và không thể tiếp tục trừ khi tất cả các thao tác bắt buộc đã hoàn thành.

Bảng chỉ số nhân viên - Blueprint

Phát hiện và quản lý nút thắt trong các quy trình

Bảng chỉ số Blueprint giúp người ra quyết định xem có bao nhiêu yêu cầu trong mỗi giai đoạn của blueprint, có bao nhiêu yêu cầu đã qua SLA, trạng thái nào vi phạm SLA nhiều nhất và các số liệu liên quan khác. Điều này giúp nắm bắt các nút thắt và thực hiện sàng lọc cho quy trình để giải quyết nút thắt đó.

Bảng chỉ số Blueprint

Vậy nó khác với Workflow như thế nào?

Workflow tự động hóa thông báo qua email, phân công nhiệm vụ và cập nhật trường khi bật một quy tắc nhất định. Mặt khác, Blueprint bắt buộc toàn bộ chuỗi thao tác, lấy yêu cầu từ trạng thái này sang trạng thái khác cho đến khi giải quyết xong. Không giống như workflow, blueprint xác định tất cả các thao tác xảy ra với một yêu cầu cho đến khi giải quyết xong.

Blueprint giúp cho việc quản lý quy trình không còn rắc rối nữa

  • Tuyển dụng
  • Hoàn tiền

Tuyển dụng

hệ thống quản lý trật tự công việc - Blueprint

Hoàn tiền

tự động hóa quản lý quy trình

Đừng chỉ tạo ra workflow, hãy giúp công việc diễn ra suôn sẻ.

Bắt đầu ngay