Tự động hoá bộ phận trợ giúp.

ĐĂNG KÝ NGAY

Cấp độ dịch vụ, hợp đồng và còn nhiều hơn nữa.

Một bàn làm việc có tổ chức là dấu hiệu của đầu óc có tổ chức. Điều này cũng đúng với bộ phận trợ giúp. Tổ chức tất cả các nỗ lực dịch vụ khách hàng của bạn với Zoho Desk. Sử dụng các cấp độ dịch vụ và hợp đồng để đảm bảo rằng bạn thực hiện tất cả các cam kết của mình. Tất cả các quy tắc tự động hóa nâng cao của bạn sẽ dựa trên các đối tượng quản lý phân tích cơ bản này.

SLA trong Zoho Desk

Mỗi yêu cầu đều có người phụ trách phù hợp.

Yêu cầu phải được phân công cho các nhân viên trước khi trả lời nhưng làm điều đó theo cách thủ công là sự lãng phí lớn về tiềm năng của con người. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện phân công yêu cầu và tự động hóa quy trình này. Tất cả những gì bạn phải làm là đặt tiêu chí và tạo quy tắc và xem mọi yêu cầu có đến đúng người trong nhóm không.

Mỗi yêu cầu đều có người phụ trách phù hợp

Tăng cấp yêu cầu. Tránh thảm họa.

Tất cả chúng ta đã nhìn thấy những yêu cầu chưa có phản hồi kịp thời. Đối với người quản lý, điều thực sự quan trọng là những yêu cầu này sẽ được họ chú ý ngay lập tức khi quá hạn. Với một bộ quy tắc đơn giản, yêu cầu này có thể được tự động tăng cấp dựa trên SLA. Nếu điều đó chưa đủ, các yêu cầu cũng có thể được tự động phân công cho một nhân viên khác.

Yêu cầu tăng cấp trong Zoho Desk

Cốc, cốc. Sau đây là thông báo.

Tin tưởng và minh bạch luôn đồng hành. Dù đó là dịch vụ khách hàng hoặc bất cứ điều gì khác, chúng luôn đi đôi với nhau. Khách hàng phải được thông báo về các cập nhật trong yêu cầu của họ và nhân viên phải được thông báo về phản hồi của khách hàng. Tất cả điều này có thể được tự động hóa và thậm chí là bạn có thể tùy chỉnh giao diện của các thông báo này.

Trung tâm thông báo trong Zoho Desk

Tự động hóa workflow linh hoạt, toàn diện.

Quy trình đối với kinh doanh giống như là bộ xương đối với cơ thể con người. Không thể nhìn thấy quy trình từ thế giới bên ngoài nhưng đó lại tạo ra sự khác biệt. Tự động hóa workflow trong Zoho Desk được thiết kế cực kỳ linh hoạt để thực hiện đơn giản. Tự động hóa các hoạt động thường xuyên. Cải thiện năng suất của nhóm bạn. Mang đến nhiều sự hài lòng hơn.

Tự động hóa workflow trong Zoho Desk

Khiến bộ phận trợ giúp hoạt động cho bạn.

Dùng thử miễn phí Gói Enterprise của Zoho Desk.

Đăng ký dùng thử miễn phí

Không yêu cầu thẻ tín dụng. Không cần tải phần mềm xuống.