Đưa ra giải pháp cho vấn đề với bổ trợ ASAP.

Khi khách hàng của bạn gặp sự cố, họ có xu hướng rời khỏi trang web hoặc ứng dụng của bạn để tìm kiếm giải pháp. Khi họ tìm thấy giải pháp phù hợp trong Trung tâm trợ giúp của bạn, họ sẽ quay lại ứng dụng của bạn để áp dụng giải pháp đó.
Đừng gây ra rào cản. Thay vì vậy, hãy mang trung tâm trợ giúp đến người dùng của bạn.
Xem video
Kho kiến thức-ASAP
Kho kiến thức
Duyệt tìm trong Kho kiến thức của bạn để biết các bài viết và Câu hỏi thường gặp có tính thông tin.
ASAP-Cộng đồng
Cộng đồng
Đăng lên và tương tác với cộng đồng người dùng của bạn.
Yêu cầu - ASAP
Yêu cầu
Nêu yêu cầu hỗ trợ ngay từ trong ứng dụng.
ASAP-ZIA
Ask Zia
Chat với Zia, trợ lý trò chuyện hoạt động trên nền tảng AI.
5paisa sử dụng ASAP để cung cấp hỗ trợ khách hàng trong ứng dụng của họ.

Chúng tôi quản lý hàng ngàn cuộc trò chuyện với khách hàng mỗi ngày. Với Zoho, chúng tôi có thể quản lý tất cả các cuộc trò chuyện này từ một nơi duy nhất dù cuộc trò chuyện đó qua email, điện thoại hoặc ứng dụng trên thiết bị di động. Thông qua tính năng tự phục vụ trong ứng dụng, thậm chí là khách hàng của chúng tôi có thể tra cứu Câu hỏi thường gặp và tìm thấy câu trả lời ngay lập tức. Điều này đảm bảo rằng nhóm của tôi cũng có năng suất cao hơn. Với Zoho, chúng tôi sẽ có thể phát triển lên mức tiếp theo và đạt được sự hài lòng và niềm vui của khách hàng.

5paisa
Shoaib Qureshi
Trưởng Bộ phận Dịch vụ khách hàng, 5paisa
ASAP widget web
Widget web
Đưa Trung tâm trợ giúp trực tiếp vào trang web của bạn và tăng cường tính năng tự phục vụ.
ASAP SDK máy tính
ASAP tiện ích mở rộng chrome
Tiện ích mở rộng của Chrome
Tạo chú giải công cụ theo ngữ cảnh và xây dựng hướng dẫn sử dụng sản phẩm trong vòng vài phút.
ASAP SDK di động
SDK di động
Để tính năng giúp đỡ trong tầm tay của khách hàng và giữ họ tiếp tục trải nghiệm sản phẩm lâu hơn.
ASAP Apple
ASAP Android
Đặt dịch vụ khách hàng làm trọng tâm của ứng dụng!
ĐĂNG KÝ NGAY
ASAP - Zoho Desk
Truy cập ASAP ở đây
Tính năng ASAP trong Zoho Desk