Sơ lược về các tính năng

Tìm hiểu những điều Zoho DataPrep có thể làm cho bạn

Kết nối với nhiều nguồn

Loại bỏ các tập hợp dữ liệu rời rạc trong tổ chức của bạn và kết nối các dữ liệu này với nhau, cũng như kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau bao gồm các tập tin, nguồn cấp dữ liệu, dịch vụ lưu trữ đám mây, cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và các ứng dụng kinh doanh.

 •   

  Các tập tin từ mọi vị trí

  Nhập tập tin ở hàng loạt định dạng: CSV, TSV, XLS, XLSX, TXT, XML, HTML, JSON từ bộ nhớ cục bộ, máy chủ FTP, URL hoặc từ các ổ đĩa điện toán đám mây như Google Drive, Box, Dropbox và OneDrive. Tìm hiểu thêm

 •   

  Cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu

  Nhập dữ liệu từ hàng loạt các cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu. Tìm hiểu thêm

 •   

  Tích hợp chặt chẽ với Zoho Analytics

  Kết nối và làm sạch dữ liệu trực tiếp từ Zoho Analytics bằng các cổng kết nối tích hợp sẵn. Tìm hiểu thêm

Cải thiện chất lượng dữ liệu

Không bao giờ bỏ lỡ dữ liệu quan trọng với các đề xuất thông minh.

 •   

  Chất lượng dữ liệu

  Xem dữ liệu hợp lệ, không hợp lệ và bị thiếu từ mỗi cột, bằng cách sử dụng thanh chất lượng dữ liệu. Lọc và làm sạch dữ liệu bằng cách sử dụng các đề xuất thông minh, đồng thời cải thiện chất lượng dữ liệu bằng cách loại bỏ dữ liệu trùng lặp và không hợp lệ. Tìm hiểu thêm

 •   

  Lập mô hình thông minh

  Tự động xác định các loại dữ liệu, nhận đề xuất để kết hợp các tập dữ liệu và tạo các loại dữ liệu tùy chỉnh để xác định và khắc phục dữ liệu không hợp lệ. Tìm hiểu thêm

 •   

  Phân phối dữ liệu

  Hiểu rõ dữ liệu hơn nhờ sự trợ giúp của các wiget khác nhau như biểu đồ phân phối theo giá trị, thống kê giá trị, mẫu văn bản, ngoại lệ và nhiều hơn nữa. Tìm hiểu thêm

Chuyển đổi và làm giàu

Sử dụng studio chuẩn bị dữ liệu có tính tương tác để chuyển đổi dữ liệu mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác mã hóa nào.

 •   

  Lựa chọn thông minh

  Đánh dấu phần cần xử lý từ dữ liệu và DataPrep sẽ xác định kiểu lựa chọn của bạn nhằm cung cấp đề xuất chính xác để trích xuất, đếm, thay thế và phân chia dữ liệu.Tìm hiểu về các chuyển đổi được hỗ trợ

 •   

  Chuyển đổi

  Định dạng và thay đổi dữ liệu bằng cách sử dụng hơn 250 kỹ thuật chuyển đổi mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác mã hóa nào. Định hình lại dữ liệu bằng cách sử dụng các chuyển đổi hủy xoay chuyển, xoay chuyển và tóm tắt. Tìm hiểu về các chuyển đổi được hỗ trợ

 •   

  Kết hợp dữ liệu

  Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau bằng cách sử dụng các chuyển đổi liên kết và chắp nối. Tìm hiểu thêm

 •   

  Làm giàu bằng AI

  Làm giàu dữ liệu với các chuyển đổi sử dụng AI, chẳng hạn như phân tích cảm xúc, trích xuất từ khóa, phát hiện ngôn ngữ, v.v.. Tìm hiểu thêm

Tự động hóa workflow

Tự động hóa các tác vụ thông thường là một trong những cách nhanh nhất để giảm thời gian chuẩn bị dữ liệu. Với Zoho DataPrep, bạn luôn có thể lên lịch cho workflow chuẩn bị dữ liệu và nhận cảnh báo.

 •   

  Quy trình dữ liệu từ đầu đến cuối

  Thiết lập các quy trình dữ liệu từ đầu đến cuối bằng cách kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn, kết hợp và làm sạch dữ liệu, cũng như đồng bộ hóa đến các đích khác nhau.

 •   

  Giám sát chất lượng dữ liệu

  Zoho DataPrep liên tục giám sát chất lượng dữ liệu và gửi cảnh báo bất cứ khi nào chất lượng giảm xuống.

 •   

  Theo dõi và sử dụng lại

  Sử dụng bộ quy tắc để theo dõi những thay đổi được thực hiện đối với dữ liệu và sử dụng lại bộ quy tắc cho toàn bộ các tập dữ liệu. Tìm hiểu thêm

Lập danh mục dữ liệu

Khả năng quản lý dữ liệu tích hợp giúp bạn phân loại, lập danh mục và quản lý dữ liệu.

khám phá dữ liệu dễ dàng
 •   

  Khám phá dữ liệu dễ dàng

  Dễ dàng khám phá dữ liệu bằng khả năng tìm kiếm trên toàn hệ thống với sự hỗ trợ của Zia. Tìm hiểu thêm

  khám phá dữ liệu dễ dàng
 •   

  Đánh dấu sẵn sàng

  Khi dữ liệu đã được chuẩn bị và tất cả đã được thiết lập, hãy đánh dấu dữ liệu đó là đã sẵn sàng để nhóm của bạn biết dữ liệu đã có sẵn để chia sẻ và xuất.

 •   

  Dữ liệu về dữ liệu

  Thêm nhiều siêu dữ liệu hơn vào tập dữ liệu và không gian làm việc của bạn bằng cách sử dụng thẻ, giúp cải thiện khả năng tìm kiếm và lọc. Tìm thấy tất cả các chi tiết liên quan về tập dữ liệu và không gian làm việc trong một bảng tổng quan duy nhất.

Chia sẻ dữ liệu an toàn

Cộng tác an toàn với các nhóm và cung cấp quyền chi tiết để đảm bảo người dùng chỉ có thể truy cập vào dữ liệu dành cho họ.

 •   

  Thiết lập quyền truy cập để chia sẻ dữ liệu

  Chia sẻ không gian làm việc với các người dùng và nhóm trong tổ chức của bạn, cũng như thiết lập các biện pháp kiểm soát truy cập dựa trên vai trò để chia sẻ dữ liệu một cách an toàn. Tìm hiểu thêm

 •   

  Kiểm tra dữ liệu

  Nhận báo cáo chi tiết về những thay đổi được thực hiện đối với dữ liệu. Theo dõi tập dữ liệu khi chia sẻ và xuất, cũng như xác minh xem các biện pháp bảo mật có được áp dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân hay không trước khi chia sẻ hoặc xuất tập dữ liệu. Tìm hiểu thêm

Bảo mật và tuân thủ

Zoho DataPrep giúp xác định dữ liệu cá nhân trong tập dữ liệu, đảm bảo quyền riêng tư bằng cách che hoặc mã hóa dữ liệu nhạy cảm và hỗ trợ bạn tuân thủ chính sách quyền riêng tư và các quy định bảo vệ dữ liệu như GDPR. Tất cả dữ liệu được liên kết với Zoho DataPrep luôn được mã hóa trong quá trình truyền tải và trên thiết bị lưu trữ.Tìm hiểu thêm

Kết nối dữ liệu với Zoho Dataprep và bắt đầu

ĐĂNG KÝ BẢN BETA