Chuẩn bị và lưu kho dữ liệu

Xây dựng các quy trình dữ liệu từ đầu đến cuối linh hoạt, kết nối nhiều nguồn dữ liệu rời rạc với kho dữ liệu của tổ chức bạn, bằng một nền tảng không mã hóa và dễ bảo trì.

Chuẩn bị dữ liệu để lưu kho dữ liệu - Zoho DataPrep

Xây dựng các quy trình dẫn đến kho dữ liệu từ nhiều nguồn

Thu thập, đối chiếu, xử lý và chia sẻ dữ liệu trong toàn bộ tổ chức của bạn một cách an toàn với Zoho DataPrep.

 • Thu thập dữ liệu

  Có cái nhìn bao quát về dữ liệu được tạo từ các nhóm trong tổ chức của bạn, như nhóm kỹ thuật, tiếp thị, bán hàng và các bộ phận khác.

 • Đối chiếu và xử lý

  Zoho DataPrep phân tích dữ liệu ngay khi dữ liệu được nhập vào hệ thống và tạo biểu đồ chất lượng dữ liệu ở mỗi bước trong quá trình chuẩn bị dữ liệu.

 • Theo dõi và sử dụng lại

  Lưu tất cả các chuyển đổi dữ liệu được áp dụng cho dữ liệu của bạn dưới dạng mẫu bộ quy tắc. Sử dụng lại mẫu và áp dụng cùng một tập hợp các bước trong các tập dữ liệu khác.

 • Chuẩn bị dữ liệu có mục tiêu

  Đặt mục tiêu cho tập dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu để phù hợp với cấu trúc dữ liệu của đích.

 • Cộng tác và lập danh mục

  Cộng tác với đồng nghiệp trong quá trình chuẩn bị dữ liệu bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. Lập danh mục dữ liệu bằng cách sử dụng thẻ và đánh dấu dữ liệu đó đã sẵn sàng để cho người khác biết rằng dữ liệu đã được chuẩn bị và sẵn sàng để sử dụng.

Chuẩn bị dữ liệu để lưu kho - Zoho DataPrep
Giải pháp kho dữ liệu - Zoho DataPrep
Theo dõi và tái sử dụng dữ liệu - Zoho DataPrep
Lưu kho dữ liệu tự động - Zoho DataPrep
Giải pháp lưu kho dữ liệu an toàn - Zoho DataPrep

Thu thập và làm sạch dữ liệu trước khi lưu kho

 • Icon

  Nhiều nguồn

  Nhập dữ liệu vào Zoho DataPrep từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm tập tin, API REST, dịch vụ lưu trữ đám mây, cơ sở dữ liệu và máy chủ FTP.

 • Icon

  Cải thiện chất lượng dữ liệu

  Khắc phục các vấn đề về chất lượng dữ liệu trong dữ liệu của bạn và cải thiện hiệu suất của kho dữ liệu.

 • Icon

  Chuyển đổi và làm giàu

  Sử dụng hơn 250 kỹ thuật chuyển đổi để chuyển đổi, làm giàu và chuẩn bị dữ liệu để đáp ứng nhu cầu lưu kho dữ liệu của bạn mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác mã hóa nào.

 • Icon

  Tự động hóa các quy trình

  Thiết lập các quy trình từ đầu đến cuối để nhập dữ liệu vào kho dữ liệu của bạn. Giám sát các quy trình dữ liệu để phát hiện tình trạng giảm chất lượng dữ liệu và nhận cảnh báo.

 • Icon

  Chia sẻ dữ liệu an toàn

  Cộng tác với các nhóm một cách an toàn bằng cách sử dụng biện pháp kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. Đảm bảo người dùng chỉ có thể truy cập dữ liệu dành cho họ.

 • Icon

  Lập danh mục dữ liệu

  Phân loại và lập danh mục dữ liệu, đánh dấu các tập dữ liệu đã sẵn sàng để đồng bộ hóa với kho dữ liệu của bạn.

Các cổng kết nối kho dữ liệu trong Zoho DataPrep

Amazon Redshift
Snowflake
Amazon RDS
Microsoft Azure
Google Cloud SQL
IBM Cloud
Panoply
Heroku PostgresSQL
Rackspace Cloud
Amazon Athena
Xem tất cả các đích
Icon
Icon

"Zoho Dataprep đã giảm thời gian làm sạch và nhập dữ liệu của chúng tôi từ nhiều giờ xuống còn vài phút. Tôi có thể cung cấp cho khách hàng khả năng theo dõi các số liệu thống kê chính tốt hơn vì giờ đây tôi đã có một phương pháp tự động để nhập dữ liệu bên thứ ba của khách hàng

bgn-luison
Bob Sullivan JD

COO, Vector Solutions

Nhập và lưu kho dữ liệu bằng Zoho DataPrep

ĐĂNG KÝ BẢN BETA