Phối hợp bán hàng bằng Microsoft Teams

Zoho CRM thu hẹp khoảng cách giữa các hoạt động bán hàng và cộng tác đội nhóm bằng cách tích hợp với Microsoft Teams. Có được dữ liệu bán hàng quan trọng trong tầm tay, sẵn sàng chia sẻ với đội ngũ khi có cần thiết và giúp đội ngũ bán hàng luôn hoạt động hiệu quả.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Sử dụng Microsoft Teams để các đội ngũ bán hàng cộng tác với nhau
  • Tạo nhóm chat cho nhiều nhóm khác nhau và bán hàng theo thời gian thực
  • Chia sẻ bảng chỉ số và cập nhật bán hàng từ CRM đến Teams

Luôn được thông báo. Luôn luôn sẵn sàng

Thêm bảng chỉ số tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh từ Zoho CRM đến trò chuyện qua Microsoft Teams. Truy cập các số liệu kinh doanh chính như số lượng khách hàng tiềm năng, hiệu quả chiến dịch, báo cáo dự báo và nhiều hơn nữa từ cửa sổ trò chuyện mà không cần phải truy cập Zoho CRM.

Chia sẻ bảng chỉ số qua Microsoft Teams

Tìm kiếm. Chia sẻ. Cộng tác

Nhờ chức năng tìm kiếm, bạn sẽ nhanh chóng lấy được thông tin bán hàng quan trọng như hồ sơ khách hàng tiềm năng và giao dịch, báo cáo và nhiều thông tin khác từ Zoho CRM để chia sẻ với đội ngũ của mình khi trò chuyện. Cung cấp thông tin cần thiết cho đội ngũ để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và chốt được giao dịch từ trong Microsoft Teams.

Sử dụng tính năng chat trong Microsoft Team để chia sẻ cập nhật CRM