Tự tin triển khai

Sandbox của Zoho CRM cung cấp cho quản trị viên và nhà phát triển quyền kiểm soát chi tiết đối với các thay đổi cần triển khai thực hiện, đồng thời đảm bảo dữ liệu kinh doanh nhạy cảm được giao cho đúng người.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Thử nghiệm mọi thay đổi và tùy chỉnh với độ chính xác 100%.
  • Thực hiện các kiểm tra phụ thuộc bằng tùy chọn triển khai nâng cao.
  • Chỉ triển khai một phần các thay đổi không có lỗi và sẵn sàng hoạt động.
  • Mời các nhà phát triển bên thứ ba và để họ làm việc trên tài khoản Zoho CRM.
  • Bảo vệ dữ liệu thực hiện của bạn khỏi mã lỗi và truy cập trái phép.

Môi trường đa diện để kiểm thử tất cả các thay đổi với CRM của bạn

Khi bạn có nhiều người dùng thực hiện việc kiểm thử các thay đổi trong cùng một môi trường, sẽ khó có thể đánh giá chính xác những thay đổi của từng người dùng tác động như thế nào đến tài khoản sản xuất của bạn. Tạo nhiều sandbox để kiểm thử các tùy chỉnh và thay đổi về nhiều khía cạnh khác nhau của Zoho CRM.

multi-sandbox-zoho-crm

Sao chép chính xác các cài đặt sản xuất của bạn trong sandbox

Tạo điều kiện cho các nhà phát triển nội bộ hoặc của bên thứ ba của bạn đẩy nhanh tốc độ kiểm thử các thay đổi bằng cách nhập tất cả các cấu hình cần thiết từ tài khoản sản xuất của bạn vào sandbox. Zoho CRM cung cấp các tùy chọn vô cùng chi tiết khi nhập cấu hình. Quản trị viên có thể chọn nhập tất cả cấu hình CRM hoặc chỉ những cấu hình cho các tính năng cụ thể mà nhà phát triển cần làm việc và kiểm thử các thay đổi trên đó.

customizable-sandboxes-zoho-crm

Luôn cập nhật các cài đặt mới nhất cho sandbox

Để thấy rõ hiệu quả thực sự của mọi tùy chỉnh, sandbox của bạn cần phản ánh các cài đặt mới nhất trong tài khoản sản xuất của bạn. Thường xuyên dựng lại sandbox để tất cả các thay đổi và cấu hình được thực hiện trong tài khoản sản xuất của bạn được sao chép sang sandbox, để các nhà phát triển luôn có thể làm việc với các cài đặt mới nhất.

dựng lại sandbox

Làm việc với dữ liệu giúp bạn hình dung kết quả các tùy chỉnh của mình

Việc kiểm thử các thay đổi mà không có dữ liệu giống như việc cố gắng vận hành động cơ mà không có nhiên liệu. Để bạn thấy được các tùy chỉnh có thể tác động như thế nào đến môi trường sản xuất, Zoho CRM cho phép bạn làm việc với dữ liệu mẫu cho các mô-đun đã chọn hoặc với bản sao những dữ liệu sản xuất gần đây nhất của bạn.

data-for-your-sandbox

Một nhật ký hợp nhất để theo dõi các hoạt động triển khai

Khi thực hiện thay đổi với tài khoản sản xuất của bạn, điều quan trọng là mọi thay đổi được đẩy sang từ sandbox phải được theo dõi. Zoho CRM cung cấp một nhật ký hợp nhất cho quản trị viên kiểm tra và theo dõi tất cả các tùy chỉnh được đưa vào tài khoản sản xuất từ mọi môi trường sandbox.

track-deployments-with-logs

Đối với quản trị viên CRM

Triển khai các thay đổi theo thứ tự bạn muốn chứ không phải theo thứ tự mà các thay đổi này được thực hiện. Các tùy chọn triển khai nâng cao của sandbox đảm bảo bạn sẽ không cần phải chờ đợi lâu để triển khai một thay đổi không quan trọng mà ngược lại sẽ thúc đẩy thực hiện thay đổi quan trọng trước.

Đối với quản trị viên CRM

Đối với đội ngũ CNTN

Quản lý nhóm các nhà phát triển và tách dữ liệu thực hiện ra khỏi mã của bạn trước khi sẵn sàng để được triển khai. Cung cấp cho đội ngũ của bạn bản sao cấu hình và siêu dữ liệu của tài khoản thực hiện và cho phép các nhà phát triển nội bộ và bên thứ ba phối hợp và loại bỏ mọi lỗi hay sự cố trước khi xuất bản sản phẩm.

Đối với đội ngũ CNTN
Tính năng liên quan