Thúc đẩy sự tương tác và tăng trưởng nhờ phân khúc khách hàng

Phân chia khách hàng tiềm năng/khách hàng của bạn thành các nhóm dựa trên những tiêu chí đã đặt ra để xác định các cơ hội bán chéo/bán gia tăng và thực hiện các chiến dịch có mục tiêu để tăng mức độ tương tác, cải thiện khả năng duy trì và mang lại ROI tốt hơn.

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Ưu tiên cho các bước tiếp theo
  • Dễ dàng nhóm hồ sơ dựa trên các tiêu chí khác nhau
  • Tùy biến theo ý thích không gian của bạn 

Ưu tiên khách hàng tiềm năng của bạn tốt hơn bằng cách chấm điểm

Tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng giúp bạn ưu tiên khách hàng triển vọng bằng cách chấm điểm dựa trên các tiêu chí do bạn xác định. Nếu cảm thấy khách hàng tiềm năng từ một ngành nghề nào đó cần được chú ý hoặc nếu một triển lãm thương mại có thể mang lại giá trị cao hơn, bạn có thể chấm điểm cao cho khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí, từ đó ưu tiên những phương pháp thích hợp.

Dễ dàng tìm đúng hồ sơ bằng cách sử dụng thẻ

Thực hiện phân loại và tìm kiếm hồ sơ khách hàng hiệu quả hơn nhờ gắn thẻ từ khóa. Đánh dấu hồ sơ bằng các từ khóa khác nhau thể hiện nguồn khách hàng tiềm năng, ngành nghề hoặc bất kỳ tiêu chí phân khúc tùy chỉnh nào bạn muốn sử dụng để phân nhóm và xác định các hồ sơ cho một thẻ chung.

Quản lý khu vực để bán hàng tập trung

Sắp xếp tổ chức đội ngũ bán hàng để tương tác với khách hàng dựa trên địa lý, dòng sản phẩm hoặc bất kỳ khu vực tùy chỉnh nào mà bạn xác định. Chia sẻ khách hàng, phân bổ tài nguyên, đặt mục tiêu và vượt doanh số mà vẫn cung cấp dịch vụ tuyệt vời.