Phần mềm hoạt động theo cách của bạn

Các cấu hình và tùy chỉnh của Zoho giúp điều chỉnh CRM theo cách đội ngũ của bạn hoạt động. Kiểm soát cách thông tin chuyển qua quy trình của bạn bằng các mô-đun, trường và nút tùy chỉnh. Chọn lựa những tính năng cần thiết nhất với các ứng dụng gốc và ứng dụng từ bên thứ ba có sẵn thông qua Kho ứng dụng Zoho. CRM của bạn phải linh hoạt và năng động như nhu cầu kinh doanh của bạn: Và của chúng tôi cũng vậy.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Các trường tùy chỉnh giúp thu thập và quản lý thông tin cụ thể theo ngành nghề
  • Tối ưu hóa quy trình bán hàng với các nút thực hiện thao tác tùy chỉnh
  • Thêm mô-đun tùy chỉnh để thu thập bộ dữ liệu tùy chỉnh

Tùy chỉnh mô-đun

Các mô-đun được thiết kế để giúp bạn sắp xếp nhiều bộ thông tin phụ. Zoho CRM bao gồm 15 mô-đun tiêu chuẩn để phục vụ nhu cầu bán hàng và tiếp thị của bạn. Đối với CRM tùy biến, có thể thêm các mô-đun tùy chỉnh để thu hẹp và chỉ tập trung vào những gì quan trọng đối với lĩnh vực của bạn.

Quản lý nhiều bộ dữ liệu cần thiết khác nhau với các mô-đun tùy chỉnh trong phần mềm Zoho CRM

Một loại trường cho mọi loại dữ liệu

Loại dữ liệu khách hàng quan trọng giữa các ngành nghề kinh doanh là khác nhau. Chẳng hạn như độ tuổi khách hàng rất quan trọng đối với một công ty bảo hiểm, nhưng vị trí khách hàng mới quan trọng đối với ngành bất động sản. Thêm các trường cần thiết cho doanh nghiệp và không lo bỏ lỡ thông tin khách hàng quan trọng.

Các trường tùy chỉnh giúp thu thập thông tin dành riêng cho doanh nghiệp bạn và lưu trữ thông tin đó trong hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng của Zoho

Kích hoạt thao tác tùy chỉnh

Là nhân viên bán hàng, chắc chắn sẽ có vài lần bạn phải thực hiện nhiều hành động trên nhiều màn hình. Có một cách dễ hơn là thêm các nút vào mô-đun của bạn, xác định hành động cụ thể và hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Thêm nút để đánh dấu một giao dịch là định kỳ trong mô-đun Giao dịch và tập trung sự chú ý của bạn vào mối giao dịch mới.

Tạo nút để thực hiện hành động tùy chỉnh trong nhiều mô-đun bằng một cú nhấp chuột