Một công ty dịch vụ vận tải hàng hóa trực tuyến theo dõi tài sản và đội xe của họ bằng Zoho Creator

“Đội ngũ vận tải đường bộ của chúng tôi xử lý hàng trăm đơn hàng mỗi ngày và chúng tôi có thể theo dõi một cách toàn diện các đơn hàng của từng ngày”

Karteek Narumanchi,Phó giám đốc tại Blackbuck

Hơn 40 loại biểu đồ

Biểu đồ hình tròn
Biểu đồ hình khuyên
Biểu đồ hình phễu
Biểu đồ thanh
Biểu đồ đường có điểm đánh dấu
Biểu đồ xếp chồng có điểm đánh dấu
Biểu đồ vùng xếp chồng
Biểu đồ phân tán
Biểu đồ bong bóng
Biểu đồ vùng liền mạch
Biểu đồ vùng liền mạch có điểm đánh dấu
Biểu đồ kết hợp thanh và đường
Bảng
Bản đồ
Biểu đồ Web

Trực quan hóa dữ liệu của bạn ngay lập tức

  • Thu thập hoặc nhập dữ liệu
  • Kéo thả trường
  • Chia sẻ bằng một cú nhấp chuột
  • Xuất, gửi email hoặc in
  • Truy cập từ mọi thiết bị
Thu thập hoặc nhập dữ liệu
Kéo thả trường
Chia sẻ bằng một cú nhấp chuột
Xuất, gửi email hoặc in
Truy cập từ mọi thiết bị

Biết tình trạng doanh nghiệp của bạn dựa trên những số liệu quan trọng nhất

Phân tích chuyên sâu

Chỉ với một cú nhấp chuột, khám phá thông tin từ tổng quan đến chi tiết và tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi đằng sau các con số.

Đánh dấu dữ liệu quan trọng

Tạo mã màu trong báo cáo theo cách giúp bạn dễ diễn giải; theo thông tin, ngày tháng hoặc công việc.

Nhận thông báo khi số liệu chính thay đổi

Xử lý những thay đổi nhỏ trước khi vấn đề lớn xảy ra bằng cách đặt các giới hạn trong dữ liệu của bạn.

Khám phá AI

Tạo bảng chỉ số chuyên sâu cho nhóm của bạn

Chỉ mời những người tham gia chủ chốt truy cập vào dữ liệu họ cần thông qua chế độ xem dựa trên vai trò.

Cho phép người dùng tạo báo cáo từ dữ liệu của bạn trong khi bạn vẫn giữ toàn quyền kiểm soát.

Cộng tác tức thì với đồng nghiệp về báo cáo trong phần nhận xét.

Khám phá bảng chỉ số

Tạo báo cáo ngay

Dùng thử miễn phí