Xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ tích hợp các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp của Zoho Creator

Phương pháp mã hóa toàn diện, các bước kiểm soát quyền riêng tư tích hợp và các giao thức bảo mật bổ sung đảm bảo dữ liệu của ứng dụng luôn an toàn và bảo mật.

Dùng thử miễn phí
Xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ tích hợp các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp của Zoho Creator

Bảo mật ứng dụng là gì?

Một tập hợp các giao thức và chính sách được xác định để đảm bảo một ứng dụng được bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật, thu thập dữ liệu đồng thuận và duy trì quyền riêng tư thông tin xuyên suốt vòng đời ứng dụng được gọi là bảo mật ứng dụng.

Dữ liệu ứng dụng được bảo vệ và bảo mật ở mọi giai đoạn

Tất cả tập tin, cơ sở dữ liệu, ổ đĩa điện toán đám mây, nguồn cấp URL của web và dữ liệu được lưu trữ trong mọi ứng dụng khác đều được bảo mật, tuân theo các giao thức bảo mật nghiêm ngặt và luật bảo mật dữ liệu.

 • Tuân thủ GDPR và HIPAA
 • Xác thực đa yếu tố
 • Tách biệt dữ liệu
Tìm hiểu thêm
Dữ liệu ứng dụng được bảo vệ và bảo mật ở mọi giai đoạn

Đạt được môi trường đám mây bảo mật

Từ bảo mật cơ sở hạ tầng và mạng đến quản lý sự cố và kiểm soát khách hàng, chúng tôi có các chính sách cấp doanh nghiệp bao quát mọi khía cạnh của ứng dụng và công việc kinh doanh của bạn.

 • Khung bảo mật dựa trên các giao thức OWASP
 • Các chính sách DMARC để ngăn thư rác
 • Kế hoạch phục hồi sau sự cố và liên tục kinh doanh
Tìm hiểu thêm
Đạt được môi trường đám mây bảo mật

Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu kinh doanh và theo quy định

Giảm các rủi ro cá nhân và tổ chức, đảm bảo tính minh bạch với người dùng và đáp ứng các quy định của ngành nhờ các chính sách tuân thủ của Zoho. Chúng tôi sở hữu một số chứng chỉ như sau:

 • ISO/IEC 27001
 • SOC 2 + HIPAA
 • SWISS-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK
Tìm hiểu thêm
Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu kinh doanh và theo quy định

Ưu tiên các tùy chọn kiểm soát quyền riêng tư của cá nhân

Tại Zoho, chúng tôi ưu tiên quyền riêng tư về dữ liệu của người dùng hơn bất kỳ điều gì:

 • Chúng tôi sẽ không bao giờ bán dữ liệu của bạn
 • Dữ liệu từ tài khoản đã chấm dứt sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi trong vòng sáu tháng
 • Được chứng nhận ISO27001:201
Tìm hiểu thêm
Ưu tiên các tùy chọn kiểm soát quyền riêng tư của cá nhân

Lắng nghe nhận xét từ khách hàng của chúng tôi

Eduardo

“Zoho Creator là một giải pháp không thể thiếu với công ty chúng tôi, phần mềm thân thiện với người dùng, bất kể kỹ năng tin học và trình độ kỹ thuật của nhân viên.”

Eduardo, Lập trình viên trưởng, Kumi Motors

Tìm hiểu thêm
Raiyo Krishnayya

“Tôi xin mô tả Zoho Creator là một công cụ kinh doanh thiết yếu. Nếu có các phương pháp tốt hơn để xây dựng cơ sở dữ liệu và theo dõi dữ liệu, vậy thì tôi chưa tìm thấy những phương pháp đó.”

Raiyo Krishnayya, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành, CVHR

Tìm hiểu thêm

Cân nhắc về bảo mật, cân nhắc Zoho Creator

Dùng thử miễn phí