Đảm bảo hoạt động trong tương lai cho doanh nghiệp của bạn với các mô hình dữ liệu chính xác

Tạo các ứng dụng có thể xử lý bất kỳ loại dữ liệu nào, trực quan hóa dữ liệu một cách sinh động và xây dựng các mối quan hệ để đảm bảo các thành phần tương tác của ứng dụng không có lỗi. Với cơ sở dữ liệu trực tuyến của Zoho Creator, bạn có thể cộng tác và xây dựng doanh nghiệp của mình theo cách an toàn từ mọi nơi trên thế giới.

Dùng thử miễn phí
Đảm bảo hoạt động trong tương lai cho doanh nghiệp của bạn với các mô hình dữ liệu chính xác

Công cụ lập mô hình dữ liệu là gì và tại sao nó lại quan trọng về lâu dài

Mô hình dữ liệu là một tập hợp khái niệm có tổ chức của các đối tượng dữ liệu tạo thành nền tảng cho doanh nghiệp của bạn. Ứng dụng kinh doanh của bạn phải xử lý nhiều loại dữ liệu: số, ký tự, địa chỉ, email và nhiều loại lựa chọn. Để hợp lý hóa luồng dữ liệu và các mối quan hệ giữa mỗi thực thể kinh doanh, bạn cần phần mềm lập mô hình dữ liệu sẵn dụng, không chỉ xử lý được các chức năng phụ trợ mà còn tạo điều kiện cho một hệ thống dựng sẵn trên giao diện người dùng thông qua các công cụ tạo dựng hấp dẫn trực quan.

Tiết kiệm thời gian và tối đa hóa năng suất nhờ thu thập dữ liệu dễ dàng

Thu thập, sắp xếp và truy cập dữ liệu của bạn theo cách an toàn thông qua các biểu mẫu hỗ trợ hầu như mọi loại dữ liệu.

  • Trình tạo kéo và thả
  • Thu thập dữ liệu dựa trên AI với OCR
  • Cộng tác bảo mật khi tuân thủ GDPR và HIPAA
Tìm hiểu thêm
Tiết kiệm thời gian và tối đa hóa năng suất nhờ thu thập dữ liệu dễ dàng
Tiết kiệm thời gian và tối đa hóa năng suất nhờ thu thập dữ liệu dễ dàng
Tiết kiệm thời gian và tối đa hóa năng suất nhờ thu thập dữ liệu dễ dàng
Tiết kiệm thời gian và tối đa hóa năng suất nhờ thu thập dữ liệu dễ dàng

Các trường có thể ghi lại mọi loại thông tin từ bất cứ nơi nào trên thế giới

Các trường dữ liệu dựa trên đám mây, được hỗ trợ bởi một cơ sở dữ liệu mạnh mẽ, cho phép bạn vận hành doanh nghiệp từ mọi nơi.

  • Kéo và thả dễ dàng
  • Tuân thủ GDPR và HIPAA
  • Hỗ trợ đa phương tiện
  • Xác thực dữ liệu tự động
Tìm hiểu thêm
Các trường có thể ghi lại mọi loại thông tin từ bất cứ nơi nào trên thế giới
Các trường có thể ghi lại mọi loại thông tin từ bất cứ nơi nào trên thế giới
Các trường có thể ghi lại mọi loại thông tin từ bất cứ nơi nào trên thế giới
Các trường có thể ghi lại mọi loại thông tin từ bất cứ nơi nào trên thế giới

Xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa theo cách trực quan

Bố cục chế độ xem bao quát của chúng tôi cho phép bạn kiểm soát mọi việc với mô hình dữ liệu hiệu quả và có ý nghĩa.

  • Trình tạo trỏ và nhấp
  • Điều hướng dễ dàng
  • Môi trường đám mây linh hoạt
Tìm hiểu thêm
Xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa theo cách trực quan
Xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa theo cách trực quan

Lắng nghe nhận xét từ khách hàng của chúng tôi

Đảm bảo hoạt động trong tương lai cho doanh nghiệp của bạn với các mô hình dữ liệu chính xác

“Zoho Creator cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu có ý nghĩa theo cách dễ dàng. Khi tiếp tục sử dụng nền tảng này, chúng tôi càng tìm ra thêm nhiều cách sử dụng, và với khả năng dễ dàng tùy chỉnh nội bộ, chúng tôi có thể thêm và sửa đổi cơ sở dữ liệu bất cứ lúc nào chúng tôi muốn. Chúng tôi có toàn quyền kiểm soát cách thu thập và sắp xếp dữ liệu của mình.”

Wanda Blackett,Điều phối viên phát triển tài nguyên, Silent Voice

Đọc câu chuyện
Đảm bảo hoạt động trong tương lai cho doanh nghiệp của bạn với các mô hình dữ liệu chính xác

“Kết quả bầu cử của tổ chức chúng tôi đảm bảo cho tất cả mọi người rằng sự bí mật và tính toàn vẹn của quy trình được duy trì đầy đủ.”

Retd Justice K Kannan,Nhân viên bầu cử, All India Chess Federation (AICF)

Đọc câu chuyện

Đưa doanh nghiệp của bạn lên đám mây

Dùng thử miễn phí